leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Porady

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 107 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować moduł Porady w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień modułu

Moduł Porady umożliwia dodanie porad do:

 • dowolnego produktu;
 • dowolnej kategorii;
 • stron systemowych – strona logowania, strona główna, rejestracja, koszyk;
 • dowolnego producenta.

Porady nie tylko mogą pełnić rolę informacyjną, ale i stanowić interesującą zachętę do zakupu określonego produktu czy utworzenia konta w sklepie. Dodając poradę, możesz określić jej nazwę, status (czy jest aktywna), treść oraz lokalizację (miejsce, w którym określona porada ma się pojawić – wymienione powyżej).

1. Aby skonfigurować poradę przejdź do CMS Porady .

2. Kliknij Dodaj poradę lub skorzystaj z widoku bezpośredniego dodawania z prawej strony.

3. Skonfiguruj następujące ustawienia:

 • Tytuł – tytuł porady;
 • Alias – alias będzie wyświetlany w adresie URL strony. Możesz używać znaków a-z, 0-9 oraz minusa „-„. W przypadku porad w innych językach niż polski przed podaną nazwą zostanie dodany alias języka, np. /en/; 
 • Zewnętrzny URL – zewnętrzny adres URL porady;
 • Data – data utworzenia porady;
 • Zdjęcie – możliwość wgrania zdjęcia z dysku;
 • Galeria – możliwość wyboru galerii z zakładki CMS > Galerie ;
 • Status – status aktywności;
 • Podstrona – zaznacz Tak , jeżeli chcesz utworzyć podstronę lub Nie – jeżeli nie chcesz oddzielnej podstrony dla porady;
 • Kategorie – kategorie produktów;
 • Produkty – możliwość przypisania konkretnego produktu do porady;
 • Producenci – możliwość przypisania konkretnego producenta do porady;
 • Strony systemowe – na jakiej stronie systemowej ma zostać osadzona porada (strona główna, strona logowania, koszyk, strona rejestracji); 
 • Sklepy – w jakich sklepach (jeśli posiadasz multistore) ma być wyświetlana porada;
 • Treść – treść porady.

4. Zapisz dane. 

5. Po zapisaniu danych i przejściu do strony sklepu, po lewej stronie pojawi się sekcja Porady , w której znajdziesz stworzoną wcześniej poradę.

6. Kliknij na poradę, aby przejść do jej treści.

Zawartość