leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z Pixelem Facebooka

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 347 views

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia integracji z Facebookiem w sklepie na platformie AtomStore.


Skąd pobrać dane niezbędne do integracji?

1. Załóż konto na stronie https://developers.facebook.com/.

2. Po założeniu konta przejdź do strony https://developers.facebook.com/apps.

3. Przejdź do opcji Create App , a następnie wybierz typ akcji Consumer .

4. W polu tworzenia ustaw Nazwę oraz Adres e-mail .

5. Kliknij Create App ID .

6. Następnie przejdź do panelu aplikacji na stronie https://developers.facebook.com/apps

7. Wybierz zakładkę Settings > Basic .

8. Podaj adres witryny (z https), link do polityki prywatności, ikonę aplikacji. 

9. Naciśnij Add Platform , a następnie wybierz opcję Add Platform – Website .

10. Wprowadź adres URL sklepu i naciśnij Save Changes” (zapisz zmiany) .

11. Skopiuj App ID oraz App Secret . Te dane będą niezbędne do dalszej konfiguracji po stronie panelu AtomStore.

12. Nie zapomnij włączyć aplikacji. W tym celu naciśnij In development .


Konfiguracja ustawień po stronie AtomStore

1. Jeżeli chcesz uruchomić logowanie przez Facebooka w e-sklepie, potrzebne będą dane takie jak:

  • Facebook App ID;
  • Facebook App Secret.

2. Zapisz dane. 

3.  Następnie przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Kody marketingowe JS > Facebook . W tym miejscu należy wprowadzić pixel remarketingowy.

4. Zapisz ponownie dane.

5. Po skonfigurowaniu ustawień w panelu logowania zobaczysz, że pojawiła się możliwość zalogowania klienta poprzez Facebooka.


Dodawanie chatu Messenger do witryny sklepu

1. Zaloguj się do swojego profilu firmowego na Facebooku. Przejdź do zakładki po lewej stronie i wybierz Skrzynka odbiorcza > Chat plugin .

2. Kliknij przycisk Skonfiguruj aby przygotować kod JavaScript aktywujący chat Messeneger w Twojej witrynie. Postępuj zgodnie z instrukcją od Facebooka.

3. W kroku numer 3 “Skopiuj kod” znajdź page_id , czyli identyfikator swojego profilu biznesowego. Skopiuj ten ciąg znaków (15 liczb). Zakończ konfigurację wtyczki zgodnie zaleceniami Facebooka.

4. Przejdź do panelu AtomStore. W Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Facebook .

5.  W polu Korzystaj z Customer chat zaznacz Tak .

6. W polu Customer Chat – własny identyfikator (page_id) wklej skopiowany wcześniej ciąg cyfr (identyfikator).

Zawartość