leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Pola własne w module RMA

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 225 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować pola własne dla zwrotów i reklamacji w sklepie na platformie AtomStore.


Tworzenie pól własnych

1. Przejdź do Sprzedaż Reklamacje i kliknij przycisk Pola własne .

2. Po kliknięciu zostanie wyświetlone okno dodawania pól własnych. Z lewej strony ekranu znajdują się te pola, które zostały już dodane. Z prawej strony z kolei możesz zobaczyć okno dodawania nowego pola własnego. Alternatywnie możesz skorzystać z przycisku Dodaj pole .

3. Następnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących pola własnego. Wprowadzić możesz takie informacje jak:

  • Etykiety – nazwa pola własnego;
  • Klucz;
  • Typ – w tym miejscu możesz określić czy chcesz aby było to pole tekstowe, zaznaczenie czy może pole jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru;
  • Wymagane – czy zaznaczenie/wypełnienie pola ma być dla klienta obowiązkowe;
  • Publiczne – Pole publiczne wyświetla się w formularzu zgłoszeniowym i jest uwzględniane na wydruku PDF;
  • Widoczne dla rodzajów – dla jakiego rodzaju zgłoszenia pole własne będzie widoczne;
  • Uzupełniaj dla – czy pole ma być uzupełniane w przypadku zgłoszenia całego zamówienia lub produktu (w przypadku zwrotów częściowych).

4. Zapisz dane. Pole własne zostało dodane.

Przykład zastosowania:

Klient chce zwrócić kurtkę z powodu rozpruć materiału. Po przejściu do formularza pole własne zostanie wyświetlone w przypadku zaznaczenia opcji Zgłoszenie dotyczy produktu , ponieważ na etapie konfiguracji zostało zaznaczone uzupełnienie w przypadku gdy konsument chce dokonać zwrotu konkretnego produktu. Na poniższym zrzucie ekranu możesz zobaczyć przykład pola własnego dla pytania Czy produkt posiadał widoczne uszkodzenia .


Pola własne wielokrotnego wyboru

1. Przejdź do Sprzedaż Reklamacje Pola własne . Aby wymagane było zaznaczenie kilku odpowiedzi, w polu Typ wybierz Pole wielokrotnego wyboru .

2. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Gdy klient będzie wypełniać formularz reklamacji, po wyborze odpowiedniego rodzaju zgłoszenia zostanie wyświetlone skonfigurowane pole własne. Poniższy zrzut ekranu obrazuje pole wielokrotnego wyboru dla pytania Powód zwrotu .


Zaznaczenie

1. Przejdź do Sprzedaż Reklamacje Pola własne . Jeżeli chcesz, aby klient zaznaczył pole, w opcji Typ wybierz Zaznaczenie .

2. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Gdy klient będzie wypełniać formularz reklamacji, po wyborze odpowiedniego rodzaju zgłoszenia zostanie wyświetlone skonfigurowane pole własne. Poniższy zrzut ekranu obrazuje pole zaznaczenia dla opcji Wnoszę o zwrot środków na konto .


Pole tekstowe

1. Przejdź do Sprzedaż Reklamacje Pola własne . Jeżeli chcesz, aby klient mógł wprowadzić tekst, w opcji Typ wybierz Tekst .

2. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Gdy klient będzie wypełniać formularz reklamacji, po wyborze odpowiedniego rodzaju zgłoszenia zostanie wyświetlone skonfigurowane pole własne. Poniższy zrzut ekranu obrazuje pole tekstowe dla pytania Data ujawnienia się wady .

Zawartość