leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Import produktów z pliku XML

Przeczytanie zajmie Ci: 8 minuty 347 views

Z artykułu dowiesz się w jaki sposób możesz importować produkty poprzez pliki XML w sklepie na platformie AtomStore.


Czym jest moduł importu XML?

Moduł importu z XML służy do zaimportowania produktów z pliku XML otrzymanego np. od dostawcy. Pozwala na skonfigurowanie cyklicznego pobierania danych z pliku umieszczonego przez dostawcę pod wskazanym przez niego adresem URL albo na koncie FTP, dzięki czemu dane w sklepie, takie jak np. stan magazynowy albo cena, będą aktualne. Moduł dostępny jest w zakładce Katalog > Import > XML (własny) .


Zalety korzystania z modułu

Import XML obsługuje inny typ pliku. Bywa, że dostawca (hurtowania, producent itp.) udostępnia tylko XML-a i nie dysponuje plikami w formacie XLS/CSV. W przypadku importera XML często możliwe są integracje z różnymi hurtowniami konfigurowane samodzielnie przez klienta w paneli AtomStore. Wcześniej konieczne było tworzenie dedykowanej, natywnej i kosztowej integracji po stronie dostawcy. W tym momencie ten problem w wielu przypadkach został wyeliminowany.

Plik XML można otworzyć na kilka sposobów:

 • w przeglądarce, np. Chrome. Rekomendujemy w ten sposób otwierać jedynie mało rozbudowane pliki;
 • w prostym edytorze tekstu, np. w notatniku;
 • dzięki dedykowanej temu aplikacji, czyli w eksploratorze XML.

Wprowadzanie pliku XML

1. Aby otworzyć plik XML przejdź do Kategorie > Import .

2. W polu Wczytaj plik wybierz sposób, w jaki chcesz otworzyć plik XML. Możesz to zrobić na jeden z podanych sposobów:

 • wgrać z komputera (pobierz przykładowy plik XML);
 • wskazać adres URL;
 • podać dane własnego FTP (plik powinien być w katalogu public/import);
 • podać dane z zewnętrznego FTP.

Dodawanie informacji o produkcie w importerze

1. Przejdź do Katalog > Import . Następnie wgraj przygotowany plik XML w wybrany przez siebie sposób. Kolejno, kliknij Wczytaj strukturę .

2. Wybierz element, po rozwinięciu którego zostaną wyświetlone kolejne elementy oznaczone cyframi i kliknij Dalej .

3. Zmapuj informacje z pliku do danych w panelu AtomStore. W tym celu otwórz uprzednio plik i sprawdź, jakie dane są w nim zawarte. Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładowe informacje, jakie uwzględnione są w pliku. Znajdziesz tu np. nazwę produktu, ceny czy kategorie produktowe.

4. Przejdź do opcji Mapowanie pól . W tym miejscu możesz przypisać (zmapować) dane o produktach. Niezbędne jest, aby przypisać wartość, która odpowiada kodowi produktu. Taką informację znajdziesz w swoim pliku. W przypadku przykładowego pliku, który został wykorzystany będzie do pole <Kod> , choć może on przybierać inne wartości jak np. ID produktu. Z rozwijanej listy możesz wybrać odpowiednią wartość.

5. Następnie przypisz kategorię. Możesz tego dokonać na dwa sposoby.

Sposób 1:
Jeżeli w pliku podkategorie są w osobnych pozycjach, to można wskazać każdą z nich według kolejności.

Sposób 2: 
Zazwyczaj kategorie w jednej pozycji będą oddzielone separatorem. Przykładowo separatorem może być znak “/”:

<kategoria>Do ogrodu/Dzwonki Wiatrowe</kategoria>

W takiej sytuacji w polu Kategorie wybierz pozycję z kategoriami.

Następnie przejdź do zakładki Opcje i w polu Podkategorie wpisz separator, którymi będą oddzielane podkategorie.


Import zdjęć produktów do katalogu

Zdjęcia do katalogu możesz zaimportować na dwa sposoby.

Sposób 1:
W polu Zdjęcie możesz wskazać jedno wybrane zdjęcie ze struktury (cyfrą 0 zawsze jest oznaczana pierwsza pozycja w kolejności).

Sposób 2:
Możesz także zaimportować wszystkie zdjęcia ze struktury według kolejności. W polu Zdjęcie wybierz opcję Zdjęcia/Zdjęcie . „Zdjęcia” to określenie elementu, w którym zagnieżdżona jest struktura z pliku. „Zdjęcie” jest elementem, w którym są poszczególne linki do fotografii.

Jak będzie to wyglądać w przypadku przykładowej struktury?

<zdjęcia>
<zdjęcie>https://www.domenatwojejhurtowni.pl/zdjęcie1.jpg</zdjęcie>
<zdjęcie>https://www.domenatwojejhurtowni.pl/zdjęcie2.jpg</zdjęcie>
<zdjęcie>https://www.domenatwojejhurtowni.pl/zdjęcie3.jpg</zdjęcie>
</zdjęcia>

W przedstawionym przykładzie struktura jest zagnieżdżona. Oznacza to, że w formularzu importu musimy się odnieść do jej podelementów. Wskazanie najwyższego elementu „Zdjęcia” sprawi, że zdjęcia nie zostaną zaciągnięte.


Import cen do katalogu

Import cen produktów do katalogu wygląda analogicznie jak w przypadku importu zdjęć.

1. Przejdź do pola Cena – cennik domyślny , a następnie odnieś się do elementu Cena/cena brutto lub Cena/cena netto , a nie do samego parametru ceny.

Przykładowa struktura wygląda następująco:

<cena>
<netto>100</netto>
<brutto>123</brutto>
</cena>

2. Jeżeli w pliku XML struktura jest podobna do powyższego przykładu, w takiej sytuacji możesz wyodrębnić dwie opcje:

 • parametr/nazwa – czyli cena netto;
 • parametr/value – czyli wartość ceny netto.

Przykładowo:

<parametr-nazwa="cena_netto">100</parametr>

3. Jeżeli chcesz z tego elementu zaimportować wartość ceny, w importerze w polu Cena – cennik domyślny wybierz opcję Parametr/value .

4. Możesz również zaimportować ceny promocyjne do wybranych multistore.


Import atrybutów produktu do katalogu

1. Jeżeli posiadasz utworzone wcześniej atrybuty w systemie AtomStore (w Katalog > Atrybuty ), możesz wtedy wskazać w formularzu importu odpowiednią wartość z pliku przy wybranym atrybucie. Jeżeli jednak nie posiadasz utworzonych atrybutów, należy je dodać we wspomnianej zakładce Atrybuty znajdującej się w module Katalogu.

2. Możesz także utworzyć nowe atrybuty poprzez wskazanie pola z atrybutami z pliku, klucza pola z nazwą atrybutu oraz klucza pola z wartością atrybutu.

Przykład:

<atrybuty>
<a atrybut="Wysokość">
1 metr
</a>
<b atrybut="Szerokość">
0,5 metra
</b>
</atrybuty>

3. W przypadku tej struktury w opcji Pole z atrybutami wybierz Atrybuty – czyli element nadrzędny.

4. Kluczem pola z nazwą atrybutu będzie Atrybut , a kluczem pola z wartością atrybutu jego wartość, czyli Value . Po rozwinięciu w panelu zobaczymy te wartości.


Import wariantów do katalogu

Warianty możesz utworzyć, jeżeli w pliku dla kilku pozycji masz przypisaną taką samą wartość, z której możesz zaimportować kod produktu, oraz masz osobne kody dla poszczególnych wariantów.

Przykład:

<towary>
 <towar>
<nazwa>Produkt XML1</nazwa>
<kategoria>XML</kategoria>
<kod>XML1</kod>
<kodWariantu>XML1wariant</kodWariantu>
<okladka>twarda</okladka>
<cena>300</cena>
<ilosc>212</ilosc>
</towar>
<towar>
<nazwa>Produkt XML1</nazwa>
<kategoria>XML</kategoria>
<kod>XML1</kod>
<kodWariantu>XML2wariant</kodWariantu>
<okladka>miękka</okladka>
<cena>310</cena>
<ilosc>213</ilosc>
 </towar>
</towary>

W takim przypadku należy przypisać:

 • W polu Kod produktu > Kod ;
 • W polu Kod wariantu > kodWariantu .

Przykładowo w wartości atrybutu Liczba sztuk dodaj wariant o takiej samej nazwie.


Import cykliczny oraz pozostałe ustawienia

1. Po skonfigurowaniu danych, przejrzyj jeszcze raz opcje importu w Katalog > Import > Opcje .

2. W tym miejscu możesz zdecydować m.in:

 • czy chcesz tworzyć nowe produkty poprzez import albo tylko aktualizować już dodane produkty do panelu;
 • czy ceny mają się zaciągnąć jako jako ceny netto czy brutto.

3. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień możesz rozpocząć import lub najpierw zapisać go pod dowolną nazwą i ustawić datę i godzinę jego cyklicznego wykonywania.


Najczęstsze błędy podczas importu plików XML

1. Import całej bazy od razy bez testowania i sprawdzenia na kilku produktach. W przypadku niewłaściwego przypisania wartości konieczne jest usuwanie wszystkich produktów i rozpoczynanie importu od nowa. Aby nie popełnić tego błędu będzie przydatna funkcja „Importuj tylko produkty od X do Y” (Katalog → Import). Pozostaw pole puste, aby wszystkie produkty zostały zaimportowane.

2. Brak zaznaczonego w ustawieniach separatora podkategorii, gdy kategorie i podkategorie występują w jednej wartości w pliku. Dokładną instrukcję opisaliśmy przypisania kategorii w tym artykule.

3. Import cen jako netto, podczas gdy w pliku jest są podane ceny brutto. Wybór niewłaściwego elementu z pliku w przypadku zagnieżdżonej struktury.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat modułu importu XML, sprawdź nasz webinar poświęcony tej tematyce:

Zawartość