leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Tłumaczenia statusów zamówień

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 215 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz tłumaczyć statusy zamówień.


Dodawanie tłumaczeń statusów zamówień

1. Przejdź do Ustawienia Statusy zamówień Edycja statusu zamówienia .

2. W sekcji Nazwa / Nazwa robocza widnieją pola języków, jakie dodane są w sklepie. W tym miejscu możesz skonfigurować nazwę statusu w odpowiednim języku obcym.

3. Wybierz wersję językową i wprowadź nazwę statusu.

4. Następnie skonfiguruj treść powiadomienia, która będzie wysyłana do użytkowników w określonym języku. Znaczniki pozostaw w formie domyślnej.

Przykład zastosowania:

W sytuacji gdy zamówienie zostanie złożone na innej wersji językowej sklepu, zostanie wysłany mail według skonfigurowanej wcześniej wersji językowej wiadomości.

Dodatkowo, do klienta zostanie wysłany SMS. Historię SMSów możesz zobaczyć w Statystyki SMSAPI – historia .

Oprócz tego, w Marketing i promocje Automation Powiadomienia przy statusach po wybraniu odpowiedniego statusu i wersji językowej pojawi się treść, która została wprowadzona w Ustawienia Statusy zamówień .

Zawartość