leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Serwer poczty wychodzącej SMTP

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 303 views

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować serwer poczty wychodzącej SMTP dla powiadomień wysyłanych do klienta w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Serwer poczty wychodzącej , a następnie kliknij Włącz .

2. Rozwiń listę ustawień Powiadomienia wychodzące . W tym miejscu skonfigurować możesz następujące ustawienia:

 • Maile systemowe – wysyłaj przez Microsoft EWS – ustawienie protokołu wysyłki e-mail poprzez Microsoft Exchange Web Services;
 • Maile systemowe – wysyłaj za pomocą CLOUD SMTP – ustawienie protokołu wysyłki e-mail poprzez CLOUD SMTP;
 • Maile systemowe – host SMTP (np. atomstore.pl, ssl://atomstore.pl) – ustawienie hosta poczty SMTP;
 • Maile systemowe – login poczty SMTP (np. sklep) – ustawienie loginu poczty SMTP (UWAGA! Jeżeli korzystasz z gmaila podaj adres hosta: ssl://smtp.gmail.com);
 • Maile systemowe – hasło poczty SMTP – ustawienie hasła poczty SMTP;
 • Maile systemowe – pełen adres (np. sklep@atomstore.pl) – ustawienie pełnego adresu wysyłki e-mail;
 • Maile systemowe – adres dla opcji „Odpowiedz” – ustawienie adresu odpowiedzi dla powiadomień systemowych.

Jeżeli dostawca poczty wymaga użycia portu 587 ustawieniu Maile systemowe – host SMTP należy podać nazwahosta:587 .

Opcjonalnie:

 • tls://nazwahosta:587 – jeżeli korzystasz z TLS:
 • ssl://nazwahosta:587 – jeżeli korzystasz z SSL:
 • ssl://smtp.gmail.com:587 – jeżeli korzystasz z gmail:

3. Rozwiń listę Newsletter . W sposób analogiczny skonfiguruj ustawienia wysyłki newsletterów.

4. Dodatkowo skonfiguruj ustawienie Newsletter – wysyłaj wiadomości w formacie . W tym miejscu możesz określić w jakim formacie będą wysyłane wiadomości do klientów. Mogą to być: 

 • HTML i TXT;
 • HTML.

5. Zapisz dane. Ustawienia serwera poczty wychodzącej zostały skonfigurowane.

Zawartość