leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Formularze/ankiety

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 183 views

Z artykułu dowiesz się w jaki sposób możesz tworzyć oraz publikować formularze/ankiety w sklepie na platformie AtomStore.


Tworzenie formularzy oraz ankiet

Moduł umożliwia tworzenie formularzy i ankiet oraz ich publikowanie na stronach statycznych, w boksach, layoucie oraz na stronach systemowych w Twoim sklepie (np. podziękowaniu za zakupy).

1.  Jeżeli chcesz dodać nowy formularz lub ankietę przejdź do CMS Formularze/ankiety .

2. W tym miejscu możesz dodawać, edytować oraz usuwać Twoje formularze i ankiety. Chcąc dodać nowy kliknij Dodaj formularz/ankietę .

3. Zostanie wyświetlone okno dodawania. Podczas tworzenia możesz określić:

 • Nazwę;
 • Tytuł wiadomości e-mail – tytuł maila z informacją o wypełnieniu ankiety – pozostawienie tego pola pustym spowoduje użycie standardowego tytułu;
 • Język;
 • Data od-do – ograniczenie czasowe formularza bądź ankiety;
 • Czy jest to sonda – formularz będzie ankietą automatycznie opublikowaną na stronie głównej;
 • Czy użytkownik może wypełnić ankietę wielokrotnie;
 • Czy formularz ma być zabezpieczony przy użyciu CAPTCHA;
 • Gdzie ma zostać przekierowany użytkownik po wypełnieniu ankiety;
 • Czy system ma powiadomić użytkownika o wypełnieniu ankiety – jeżeli w formularzu dodamy pytanie typu „e-mail” użytkownik otrzyma na swoją skrzynkę pocztową powiadomienie o wypełnieniu ankiety wraz z zawartymi przez siebie odpowiedziami;
 • Czy system ma powiadomić administratora o wypełnieniu ankiety – dla formularzy kontaktowych konieczne będzie zaznaczenie opcji Tak ;
 • E-mail do powiadomień – jeśli administrator chce wskazać inny adres e-mail niż wskazany w konfiguracji sklepu, na który otrzymywać ma powiadomienia;
 • Czy do e-maila z powiadomieniem ma być dołączany plik PDF ze szczegółami wypełnienia formularza bądź ankiety;
 • Czy użytkownik ma otrzymać kupon za wypełnienie formularza bądź ankiety.

4. Jeżeli chcesz dodać pytania, kliknij Dodaj pytanie . Możesz dodać dowolną ilość pytań wybierając odpowiedni typ:

 • tekst – np. imię, nazwisko;
 • długi tekst – np. opis reklamacji, sugestii, etc;
 • jednokrotny wybór – np. wybór sposobu dostarczenia towaru;
 • wielokrotny wybór – np. wybór 3 ulubionych producentów;
 • e-mail – adres poczty elektronicznej;
 • załącznik – umożliwia dodanie załącznika;
 • produkt – wskazane, by pole to stosować przede wszystkim w formularzach; wyświetlanych na stronach produktów np. zapytaj o produkt, negocjuj cenę, pozwala bowiem jednoznacznie parować odpowiedź z produktem;
 • czy odpowiedź ma zostać zwielokrotniona – zaznaczając Tak , system będzie powielał to pytanie dopóki klient udziela kolejnych odpowiedzi;
 • czy wymagana jest odpowiedź – zaznaczając Tak odpowiedź na pytanie będzie obligatoryjna.

5. Zapisz pytania.

6. Zapisz formularz. 
7. Formularze i ankiety mogą być publikowane na stronach statycznych. W tym celu należy przejść do CMS Strony statyczne , następnie dodać nową stronę bądź edytować istniejącą, w edytorze treści kliknąć na ikonę Wstaw formularz i wybrać nas interesujący.

Więcej informacji na temat stron statycznych znajdziesz tutaj.

8. Po zapisaniu danych formularz wyświetli się na odpowiedniej podstronie w sklepie.

9. Platforma AtomStore umożliwia także przeglądanie nie tylko samych udzielonych odpowiedzi, ale również generowanych na ich bazie statystyk w postaci grafów i wykresów. W tym celu należy wybrać interesujący nas formularz bądź ankietę z listy i kliknąć na ikonę Statystyki odpowiedzi .

Zawartość