leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zapamiętywanie formy dostawy

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 319 views

W poniższym artykule dowiesz się jak w sklepie na platformie AtomStore ustawiać zapamiętywanie formy dostawy w przypadku klientów, którzy zarejestrowali się w Twoim sklepie.


1. W zakładce Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Proces zakupowy i konta klientów możesz ustawić, aby w przypadku klientów, którzy są zarejestrowani w sklepie została zapamiętana forma dostawy oraz płatności.

2. Po zaznaczeniu opcji Tak system będzie zapamiętywać formę dostawy i płatności, która na podstawie ostatniego zamówienia zostanie użyta na poczet kolejnych zamówień dokonywanych przez klienta.

3. Każdy klient dodatkowo w panelu edycji konta będzie mógł własnoręcznie zdefiniować preferowaną formę płatności oraz dostawy. Forma ta zaznaczona będzie jako domyślna dla klienta podczas składania zamówienia.

Przykład zastosowania:

Po dodaniu produktu do koszyka, system automatycznie podpowie formę dostawy oraz płatności.

4. W Ustawieniu Klienci zarejestrowani – zapamiętuj formę dostawy i płatności na poczet kolejnych zamówień możesz wybrać z listy cztery opcje:

1. Forma dostawy;
2. Punkt odbioru osobistego;
3. Forma płatności;
4. Punkt płatności / Bank.

Zawartość