leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Walidacje

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 143 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób konfigurować walidacje dla, imion, nazwisk czy kodów pocztowych w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja walidatorów

1. Przejdź do Ustawienia > Kraje . Walidacje można konfigurować podczas dodawania lub edycji danego kraju.

2. W ustawieniach skonfigurować można walidacje:

  • Imienia;
  • Nazwiska;
  • Nazwy firmy;
  • Numeru NIP;
  • Miasta;
  • Kodu pocztowego; 
  • Ulicy;
  • Numeru domu;
  • Numeru lokalu;
  • Numeru konta bankowego.

3. Na początek skonfiguruj walidator imienia używając odpowiedniego wyrażenia. Przykładowe wyrażenie walidacji imienia dla Polski może wyglądać następująco: /^[a-zA-ZżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ-]{1,30}$/ . W takim wyrażeniu imię mogłoby być określone maksymalnie 30 znakami od A-Z, w tym znakami polskimi. 

4. Następnie przejdź do konfiguracji walidatora nazwiska. Analogicznym wyrażeniem będzie /^[a-zA-ZżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ-]{1,30}$/ . W tym przypadku również będzie można wprowadzić maksymalnie 30 znaków od A-Z, w tym znaki polskie.

5. Przejdź do wprowadzenia walidatora nazwy firmy. Przykładowym wyrażeniem może być: /^[a-zA-ZżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ-]{1,99}$/ . W tym przypadku będzie można wprowadzić maksymalnie 99 znaków od A-Z, w tym znaki polskie.

6. Przejdź do konfiguracji walidatora NIPu. W Polsce przykładowym wyrażeniem będzie: /^[0-9]{10}$/ . Będzie to dziesięć cyfr w przedziale od 0 do 9.

7. Przejdź do konfiguracji walidatora miasta. Analogicznym wyrażeniem będzie /^[a-zA-ZżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ-]{1,30}$/ . W tym przypadku będzie można wprowadzić maksymalnie 30 znaków od A-Z, w tym znaki polskie oraz myślniki i spacje.

8. Następnie przejdź do ustawienia walidacji kodu pocztowego. Dla Polski takim wyrażeniem będzie: /^[0-9]{2}\-[0-9]{3}$/ . Będą to dwie cyfry w przedziale 0-9, myślnik, trzy cyfry w przedziale 0-9.

9. Kolejnym krokiem jest konfiguracja walidacji nazwy ulicy. Przykładowym wyrażeniem będzie: /^[a-zA-ZżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ-]{1,99}$/ , czyli maksymalnie 99 znaków, w tym znaki polskie.

10. Następnie wprowadź walidator numeru domu. Przykładowym wyrażeniem może być: /^[1-9]\d*(?:[ -]?(?:[a-zA-Z]+|[1-9]\d*))?$/ .

11. W przypadku walidacji numeru lokalu przykładowe wyrażenie może być analogiczne jak w przypadku walidacji numeru domu: /^[1-9]\d*(?:[ -]?(?:[a-zA-Z]+|[1-9]\d*))?$/ .

12. Ostatnim krokiem jest konfiguracja walidacji numeru konta bankowego. Przykładowym wyrażeniem może być: /^[A-Z]{2}[0-9]{26}$/ . Będzie to walidacja zgodnie z formatem IBAN (prefix kraju + 26 cyfr konta bez odstępów).

13. Po skonfigurowaniu wszystkich pól – zapisz dane.

Zawartość