leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Znaki wodne

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 133 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób dodawać znaki wodne do zdjęć produktów w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

1. Przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Wygląd sklepu Znaki wodne i kliknij Włącz .

2. Po rozwinięciu listy, skonfiguruj ustawienia:

  • Obraz – wybierz plik, który służyć będzie jako znak wodny;
  • Stopień przezroczystości – procentowa wartość określająca przenikanie nakładanego obrazu;
  • Położenie – w którym miejscu na zdjęciu produktu ma wyświetlać się znak wodny;
  • Tylko na karcie produktu/powiększeniu – zdefiniowanie, czy znak wodny ma wyświetlać się tylko na powiększeniu zdjęcia produktu;
  • Przypisuj znak wodny do nowo utworzonego produktu – określenie czy nowy produkt pojawiający się w sklepie powinien posiadać znak wodny.

3. Zapisz dane.

4. Po przejściu do karty produktu możesz zobaczyć, że na zdjęcia produktu zostanie nałożony znak wodny, zgodnie z konfiguracją ustawień.

Zawartość