leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zarządzanie klientami

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 548 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore zarządzać klientami, a także przejdziesz przez szczegóły procesu konfiguracji ustawień.


Informacje ogólne

1. Przejdź do Sprzedaż > Klienci .

2. Nad listą klientów znajduje się wyszukiwarka, za pomocą której możesz przeszukać bazę klientów na podstawie takich danych jak:

 • nazwa (imię, nazwisko, nazwa firmy);
 • akceptacja regulaminu wg konkretnej daty;
 • Wartość złożonych zamówień od – do;
 • ilość zamówień od;
 • grupa klientów;
 • status;
 • filtr klientów.

Filtr wyszukiwania możesz zapisać poprzez kliknięcie przycisku Zapisz filtry .

Przypisz nazwę nowego filtru i kliknij Zapisz .

3. Możesz zmienić opcje wyszukiwania dostępne w panelu na bardziej indywidualne, zmieniając konfigurację modułu wyszukiwarki Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Panel > Wyszukiwanie (panel – kryteria) > Klienci .

Ponadto, zmiany odnoszące się do kryteriów wyszukiwania w panelu możesz zmienić bezpośrednio z poziomu modułu. Przejdź do Sprzedaż > Klienci > Skonfiguruj filtry .

Wybierz odpowiednie filtry i zapisz dane.

Domyślnie klienci sortowani są po dacie rejestracji. Istnieje możliwość posortowania klientów między innymi: alfabetycznie, według daty wizyty, ilości i wartości zamówień czy liczby punktów w programie lojalnościowym. Na liście klientów wyświetlane są następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwa klienta;
 • e-mail;
 • ilość i wartość zamówień;
 • wartość zamówień netto;
 • data rejestracji oraz ostatniej wizyty;
 • czy klient subskrybuje newsletter;
 • status klienta;
 • opcje: szczegóły, dodanie zamówienia, usunięcie zamówienia, lista zamówień;
 • data ostatniego złożonego przez klienta zamówienia.

4. Możesz również zmienić konfigurację kolumn zgodnie z indywidualnymi preferencjami. W celu zmiany listy wyświetlanych kolumn (dodania innych niż domyślne, wybrania dodatkowych bądź zamknięcia istniejących) należy kliknąć w Wybierz kolumny .

Wybierz kolumny i kliknij przycisk Zmień .

Dodatkowo jeżeli chcesz zmienić kolejność kolumn – kliknij lewym przyciskiem myszy na określony nagłówek i przeciągnij kolumny w prawo lub w lewo.

5. Bezpośrednio na liście klientów możesz wykonywać operacje grupowe:

 • blokować i odblokowywać konta;
 • przydzielić administratora jako opiekuna klienta;
 • nadać kupon;
 • wysłać e-mail do klientów;
 • eksportować listę klientów do CSV;
 • edytować punkty w programie lojalnościowym
 • usunąć wybranych klientów;
 • przypisać ich do grupy.

Po zaznaczeniu klienta i kliknięciu przycisku Dodaj grupę możesz utworzyć bezpośrednio grupę klientów.

Po przypisaniu do grupy w kartotece klienta w zakładce Informacje ogólne widnieć będzie przypisanie w polu Grupa cenowa .

6. W ustawieniach grup klientów możliwe jest dodanie etykiety oraz koloru „metki”. Po ich wybraniu system będzie wyświetlał etykiety przy nazwie klienta.

Metkę ustawić możesz w Sprzedaż > Grupy > Edycja grupy > Tag .

7. Jako administrator masz możliwość wysłania linka do restartu hasła dla dowolnego klienta sklepu. W tym celu kliknij ikonę klucza, która znajduje się w opcjach danego klienta. E-mail, który zostanie wysłany do klienta z linkiem do resetu hasła, możesz zdefiniować w zakładce Konfiguracja sklepu > Maile systemowe – PL > Przypomnienie hasła .

8. Z poziomu kartoteki klienta możesz również zalogować się do jego konta oraz wygenerować wydruk PDF kartoteki. Przejdź do Sprzedaż > Klienci > Edycja klienta i wybierz przyciski Zaloguj się na konto klienta oraz Wydrukuj PDF .

9. Wracając na listę klientów, możesz również przydzielić opiekuna. Wybierz klienta, a następnie w Opcjach grupowych wybierz Przydziel . Wyświetli się okno przydzielania opiekuna. W tym miejscu możesz także przypisać istniejące już zamówienia klienta do wskazanego opiekuna.

Jeżeli chcesz, aby każde nowe zamówienie złożone przez określonego klienta trafiało do jego opiekuna przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Panel > Preferencje administracyjne > Opiekunowie zamówień i w ustawieniu Automatyczne przypisywanie zamówień wg opiekunów klientów wybierz opcję Tak .

Zawartość