leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z Pocztex 2.0

Przeczytanie zajmie Ci: 5 minuty 276 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia integracji z usługą Pocztex 2.0 w sklepie na platformie AtomStore.


Uruchomienie integracji

1. Aby uruchomić integrację z Pocztex 2.0 należy skontaktować się z działem BOK. 

2. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Kurierzy > Pocztex i kliknij Włącz .


Konfiguracja ustawień po stronie AtomStore

1. Po uruchomieniu integracji kliknij Rozwiń .

2. Na początek zacznij od ustawień ogólnych. W tym miejscu należy skonfigurować takie ustawienia jak:

 • Numer konta do przyjmowania pobrań – numer konta, na który wpływać bedą pieniądze za zamówienia;
 • Numer konta do przyjmowania pobrań – faktura – numer konta, na który będą wpływać pieniądze na zamówienia do których została wystawiona faktura (opcjonalnie, należy podać inny jeżeli jest inny niż podstawowy numer konta);
 • Domyślna waga paczki – istotne tylko podczas ręcznego wprowadzania całościowych wag przesyłek. Nieistotne dla automatycznego wyliczania ciężaru paczek na podstawie wag produktów w zamówieniach;
 • Tytuł przesyłki – pozostaw puste, aby użyć standardowego. Możesz użyć znaczników #numer_zamowienia#, #id_klienta#;
 • Format etykiety – kurier api – format generowanej etykiety;
 • Zmień status zamówienia po wygenerowaniu listu przewozowego na – status zamówienia, który będzie automatycznie ustawiany po wygenerowaniu listu przewozowego (pozostaw puste aby system nie zmieniał automatycznie statusu zamówienia);
 • Pocztex – domyślny czas doręczenia – domyślny czas doręczenia paczki przez kuriera (Dla przesyłek Pocztex2021Kurier);
 • Pocztex – domyślny serwis – domyślny serwis doręczenia przesyłki na określonym obszarze.

3. Przejdź do zakładki Dane dostępowe . W tym miejscu należy skonfigurować:

 • Login oraz hasło API – login oraz hasło otrzymane od Poczty Polskiej; 
 • Login oraz hasło API allegro – w przypadku korzystania z Allegro;
 • Tryb testowy – tak/nie.

UWAGA! W przypadku wprowadzenia danych logowania Poczty Polskiej oraz Allegro klient musi otrzymać osobno dostęp od poczty oraz Allegro.

4. Przejdź do zakładki Powiązanie sposobów wysyłki . W tym miejscu, analogicznie jak w przypadku innych integracji kurierskich, należy zmapować utworzone wcześniej odpowiednie formy dostawy. W obecnej wersji integracji dostępne są 24 sposoby wysyłki.

5. Zapisz dane. 


Generowanie listów przewozowych

1. Po skonfigurowaniu ustawień integracji przejdź do Sprzedaż > Zamówienia

2. Wybierz zamówienie, które posiada odpowiednią formę dostawy.

3. Zaznacz zamówienie i kliknij Nadaj paczkę . Z rozwijanej listy wybierz Pocztex 2.0 .

4. Zostanie wyświetlone okno generowania listu przewozowego Pocztex. W tym miejscu należy wprowadzić:

 • Data nadania – opcjonalnie, jeśli nie zostanie nic wprowadzone, zostanie automatycznie podstawiona data obecna;
 • Wagi produktów – można wprowadzić ręcznie lub zostanie zaciągnięte automatycznie z wagi ustawionej w szczegółach produktów (pod warunkiem, że zostało to uzupełnione), dodatkowo można wprowadzić sumaryczną wartość produktów w zamówieniu (w przypadku zamówień z kilkoma produktami);
 • Gabaryt paczki – maksymalny rozmiar zewnętrzny paczki;
 • Ponad gabaryt – określenie czy przesyłka przekracza którykolwiek z wymiarów: 50 cm x 80 cm x 120 cm, ale o wymiarach nie większych niż: 60 cm x 90 cm x 150 cm, nadana w serwisie: Pocztex Kurier Miejski, Pocztex Ekspres 24;
 • Ostrożnie – w przypadku przesyłek, z którymi należy obchodzić się delikatnie (np. szkło);
 • Kwota ubezpieczenia – w zależności od wprowadzonej kwoty, w etykiecie pojawi się oznaczenie przedziału do jakiego istnieje ubezpieczenie;
 • Wartość przesyłki – sumaryczna wartość paczki;
 • Sposób pobrania – rachunek bankowy lub przekaz.

UWAGA! W zależności od wybranej formy dostawy, pola które będą pojawiać się podczas generowania listów przewozowych mogą się różnić co ma później wpływ na informacje wyświetlane w etykietach. 

5. Kliknij Generuj . Zostanie wyświetlone okno z wygenerowanym listem przewozowym. Znajdziesz tutaj:

 • ID zamówienia;
 • Numer przewozowy.

Możesz także pobrać etykietę w formacie PDF do wydruku. Kliknij Pobierz etykiety przewozowe . W przypadku, gdy wygenerujesz etykiety zbiorczo dla kilku zamówień – plik PDF będzie posiadał liczbę stron odpowiadającą liczbie wybranych zamówień (np. 2 zamówienia – 2 strony – każda strona z osobnym listem przewozowym, 5 zamówień – 5 stron, 10 zamówień – 10 stron).

6. Ponadto, istnieje kilka dodatkowych ustawień:

 • Godzina doręczenia
  Przy generowaniu listu możesz wybrać z listy pustą wartość, aby zrezygnować z tej usługi, dzięki czemu nie będzie za nią naliczana opłata, jak działo się to do tej pory
 • Punkt nadania
  Do tej pory domyślną opcją nadawania przesyłek było Nadanie u kuriera, które jest dodatkowo płatne:

W tym miejscu od najnowszej aktualizacji systemu (ver 4.12.11) możesz generować również etykiety przeznaczone do nadania w placówce pocztowej lub w Automacie Paczkowym. W tym celu należy wprowadzić w konfiguracji Pocztexu w polu Punkt nadania kod wybranego paczkomatu lub numer placówki.

 • Odbiór w punkcie – generowanie przesyłek dla formy dostawy Pocztex2021Kurier – odbiór na poczcie.
Zawartość