leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Akceptacja regulaminu podczas zakładania konta

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 53 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia akceptacji regulaminu przy zakładaniu konta w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

Na platformie AtomStore istnieje możliwość skonfigurowania sklepu w taki sposób aby nie była konieczna akceptacja regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji w sklepie (UWAGA! opcje te wpływają także na działanie koszyka i funkcji zakupów bez rejestracji).

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Proces zakupowy i konta klientów > Zgody, potwierdzenia RODO .

2. Po rozwinięciu listy skonfiguruj ustawienia:

  • Wymagaj akceptacji regulaminu przy zakładaniu konta – zaznacz na Tak – od wszystkich klientów lub Tak – od kupujących bez rejestracji ;
  • Ostatnia data istotnej zmiany treści regulaminów – każdorazowo określenie nowej daty wymusza na dotychczasowych klientach konieczność ponownej akceptacji regulaminu;
  • Wymagaj zgody na przetwarzanie danych osobowych – zaznacz na Tak .

3. Zapisz dane. 

4. Podczas zakładania konta wymagane będzie zaznaczenie checkboxa odpowiadającego za akceptację regulaminu sklepu.

Zawartość