leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zestawy produktowe

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 684 views

Z artykułu dowiesz się czym są zestawy produktowe oraz jak je skonfigurować w sklepie na platformie AtomStore.


Czym są zestawy produktowe

Zestawy produktowe to funkcja pozwalająca na łączenie wielu produktów w jedną ofertę. Takie zestawy mają własną, określoną cenę. Taki zestaw najczęściej składa się z towarów, które są ściśle dopasowane do głównego produktu. Przykładowo jeśli produktem głównym będzie rower, możesz do zestawu włączyć dodatkowe akcesoria. Dzięki takiemu rozwiązaniu, cena zestawu jest niższa niż cena osobnych produktów, a co za tym idzie – możesz w ten sposób zwiększać wartość transakcji (up-selling).Oprócz tego, zestawy pozwalają na zmniejszenie kosztów logistyki. W przypadku gdy klient zamówi zestaw, istnieje możliwość szybszego uzyskania progu darmowej dostawy.


Jak dodać zestawy produktowe

1. Przejdź do Katalog > Produkty .

2. Zaznacz produkty, z których chcesz utworzyć zestaw.

3. Po zaznaczeniu produktów, kliknij ikonę Utwórz zestaw .

4. Określ stawkę podatkową.

5. Po kliknięciu przycisku Utwórz zestaw system wyświetli okno analogiczne do okna dodawania produktu. Różnica polega jednak na tym, że dane takie jak np. nazwa produktu czy cena będzie ustawiona automatycznie jako wypadkowa dwóch połączonych ze sobą produktów.

Przykład zastosowania:

Po utworzeniu zestawu, w sklepie pojawi się podgląd zestawu. Zostanie wyświetlona także informacja, jakie produkty wchodzą w skład zestawu.


Ilość produktów w zestawie oraz dostępność

W zakładce Produkty w zestawie możesz określić jakie ilości produktów składają się na dany zestaw produktowy. Zestaw będzie sprzedawany zgodnie z ustawieniami statusów dostępności. W przypadku gdy nie ma chociaż jednego produktu, zestaw będzie niedostępny.


Zestawy otwarte

Masz także możliwość tworzenia zestawów z produktami do wyboru, przez co klient będzie mógł wybierać produkty składowe wg zdefiniowanych grup, a także automatycznego ukrywania niedostępnych produktów wchodzących w skład zestawu.

1. Przejdź do Katalog > Produkty

2. Zaznacz wszystkie produkty w określonej kategorii a następnie kliknij ikonę Utwórz zestaw .

3. Po wyświetleniu ekranu dodawania zestawu przejdź do zakładki Ceny i promocje . Następnie, określ cenę zestawu.

4. Kolejnym krokiem będzie określenie zestawów w produkcie oraz kryteriów z nimi związanych. Przejdź do zakładki Produkty w zestawie .

5. Zaznacz opcję Zestaw otwarty .

6. Zostanie wyświetlony przycisk Kryteria grupowania .

Przykład zastosowania:

Trójpak produktów:

1. Jeżeli chcesz, aby klient mógł w ramach trójpaku wybrać maksymalnie i dokładnie 3 produkty spośród dostępnych, kliknij przycisk Kryteria grupowania . Kolejno, zostanie wyświetlony ekran, który pozwala na zdefiniowanie warunków takiego zestawu. 

2. Wprowadź nazwę grupy produktów.

3. Ustaw ilość sztuk. W przykładzie minimalnie klient będzie mógł kupić jedną sztukę produktu, a maksymalnie – trzy. Żeby jednak klient mógł dodać zestaw do koszyka, musisz wymusić na nim kupno dokładnie trzech sztuk produktu, dlatego w polu Wymagana ilość sztuk ustaw opcję Dokładnie oraz wpisz liczbę sztuk.

4. Zapisz kryterium.

5. Wróć do listy produktów znajdujących się w zestawie. Dla każdego z nich przypisz utworzone wcześniej kryterium.

6. Dla droższych produktów możesz ustalić maksymalną ilość sztuk tak, aby nie być stratnym. W polu Ilość max określ maksymalnie jedną sztukę w przypadku droższych produktów wchodzących w skład zestawu.

7. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po odświeżeniu indeksów i przejściu do karty produktów pojawia się skonfigurowany zestaw otwarty. W tym miejscu klient będzie mógł wybrać spośród dostępnych produktów, trzy w dowolnej konfiguracji.


Blokady w zestawach

1. W zestawach istnieje dziedziczenie wykluczeń, jeśli wykluczenia są zdefiniowane w produktach składowych tego zestawu. 

  • Wykluczenie formy dostawy i płatności na którymkolwiek produkcie składowym wykluczy te formy na zestawie – zarówno w koszyku, jak i w informacji o kosztach dostaw na karcie produktu;
  • Zakup zestawu w danym kraju będzie niemożliwy, jeżeli jeden z produktów składowych jest wykluczony w danym kraju;
  • Jeżeli wyłączone jest ustawienie Wyświetlaj produkty wykluczone z krajem dostawy klienta i jeśli jeden z produktów składowych jest wykluczony z krajem dostawy – wtedy również zestaw nie będzie wyświetlany, zarówno na listingu oraz karcie produktu. 

Jeżeli chcesz obejrzeć poradnik w formie audiowizualnej – zajrzyj do poniższego filmu:

Zawartość