leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Tworzenie i usuwanie automatycznych promocji

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 237 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób tworzyć zautomatyzowane promocje w sklepie na platformie AtomStore.


Tworzenie automatycznej promocji

Promocje automatyczne umożliwiają nakładanie promocji na produkty z różnych kategorii należące do dynamicznej listy. Więcej informacji na temat dynamicznych list znajdziesz tutaj.

1. Przejdź do Marketing i promocje > Automatyczne .

2.  Zostanie wyświetlone okno modułu. Kliknij Dodaj promocję lub skorzystaj bezpośrednio z okna dodawania, znajdującego się z prawej strony ekranu.

3. Uzupełnij pola. Wprowadzić możesz takie informacje jak:

  • Dynamiczna lista – na którą dynamiczną listę ma zostać nałożona promocja;
  • Maksymalna ilość promocji – ile produktów z dynamicznej listy ma obejmować promocja (maksymalnie) ;
  • Termin ważności promocji (w dniach) – jak długo ma być ważna promocja (ile ma trwać);
  • Automatyczne zaokrąglanie cen promocyjnych brutto – czy i w jaki sposób mają być zaokrąglane ceny promocyjne brutto;
  • Rabat (w procentach) – jakim rabatem mają zostać objęte produkty w ramach promocji;
  • Selekcja produktów – w jaki sposób mają być wybierane produkty do promocji z dynamicznej listy.

4. Zapisz dane. Nowa promocja została dodana.

5. Kliknij Wygeneruj promocję . W zależności od ilości promocji do wygenerowania czas generowania może być różny. Promocje generowane są w tle. Możesz w tym czasie korzystać z systemu.

6. Promocje automatyczne możesz wyszukać przechodząc do Marketing i promocje > Promocje . W opcjach filtrowania widnieje pole Automatyczna . Po zaznaczeniu jej na Tak zostaną wyszukane wszystkie automatyczne promocje.


Usuwanie promocji automatycznych

1. Przejdź do Marketing i promocje > Automatyczne .

2. Kliknij przycisk usuwania.

3. W celu usunięcia promocji automatycznej wraz z nałożonymi przez nią rabatami należy przy usuwaniu promocji automatycznej – zaznaczyć opcję usuń promocje utworzone przez tę promocję automatyczną . W przeciwnym razie usunięta zostanie sama promocja automatyczna, a nałożone przez nią rabaty pozostaną aktywne (do planowanego zakończenia usuniętej promocji).

4. Po zaznaczeniu checkboxa kliknij Usuń .


Co w sytuacji, gdy po utworzeniu automatycznej promocji nie pojawia się ona w sklepie?

Przykład 1:

W sytuacji, gdy zostanie utworzona automatyczna promocje, ale nie wygeneruje obniżki cen na produktach, tego typu działanie może oznaczać, że wszystkie produkty znajdujące się w wybranej dynamicznej liście są już promowane. System więc nie ma już do czego (do produktu na wybranej dynamicznej liście) utworzyć nowej promocji.

Przykład 2:

Została ustawiona wyprzedaż na dynamiczną listę. Mimo to nie ma w niej żadnych produktów. System w sytuacji, gdy większa liczba (produktów) niż limit w automatycznej promocji ma ustawioną obniżkę nie utworzy promocji ponad limit.

Zawartość

Przykład: Maksymalna ilość promocji została ustawiona na 50. Na dynamicznej liście znajduje się już 20 produktów, które mają nałożoną promocję. Zatem system nałoży promocję tylko na 30 produktów (tak, żeby na dynamicznej liście było maksymalnie 50 produktów w promocji).