leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Eksport zamówień

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 86 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz wyeksportować zamówienia do formatów XLSX/CSV oraz PDF w sklepie na platformie AtomStore.


Eksport zamówień do pliku XLSX/CSV

1. Przejdź do Sprzedaż Zamówienia .

2. Zaznacz wybrane zamówienia, które chcesz eksportować.

3. Po wybraniu zamówień kliknij operację grupową XLSX/CSV .

4. Pojawi się okno eksportu, w którym możesz zaznaczyć następujące opcje:

 • Typ pliku – XLSX lub CSV;
 • Eksportuj – jakie zamówienia mają zostać wyeksportowane;
  • tylko zaznaczone zamówienia: do pliku zostaną przesłane tylko zaznaczone zamówienia;
  • wszystkie przefiltrowane zamówienia: do pliku zostaną wyeksportowane wszystkie zamówienia, które zostały zwrócone jako efekt działania wyszukiwarki;
  • wszystkie zamówienia: do pliku zostaną wyeksportowane wszystkie zamówienia bez względu na to, czy są zaznaczone czy nie.
 • Towary – czy chcesz, aby w arkuszu znalazła się informacja o zamówionych towarach;
  • brak: w pliku pojawią się następujące informacje: id zamówienia, data i godzina złożenia zamówienia,data i godzina ostatniej zmiany wprowadzonej w zamówieniu, imię i nazwisko klienta, wartość zamówienia, czy zamówienie zostało opłacone, data i numer płatności, status zamówienia oraz opiekun zamówienia;
  • tak – w kolejnych kolumnach: każdy zamówiony towar znajduje się w osobnej kolumnie (nazwa produktu, jego ID, zakupiona ilość i cena brutto – znajdują się w kolejnych kolumnach);
  • tak – w kolejnych wierszach: każdy zamówiony towar znajduje się w osobnym wierszu (nazwa produktu, jego ID, zakupiona ilość i cena brutto – znajdują się w kolejnych kolumnach).
 • Towary – eksportuj – jakie elementy towarów mają zostać uwzględnione;
 • Dane klienta – czy chcesz, aby wyeksportowane zostały informacje o klientach, którzy złożyli zamówienie;
 • Adres dostawy – analogicznie jak w przypadku danych klienta, zaznacz czy chcesz aby wyeksportowane zostały adresy;
 • Historia statusów – jak wyżej; 
 • Osobne kolumny dla numerów zewnętrznych – zaznaczenie ustawienia na Tak oznacza, że zamówienie może mieć określone numery zewnętrzne w różnych integracjach. Dla przykładu Numer zewnętrzny 1 = 321321, numer zewnętrzny 2 = 443342. W takim przypadku, każdy z numerów będzie rozbijany na dwie oddzielne kolumny w eksportowanym pliku.

5. Kliknij Eksportuj . Twój plik zostanie pobrany na dysk.


Eksport zamówień do pliku PDF

1. Analogicznie jak w przypadku eksportu zamówień do pliku XLSX/CSV zaznacz wybrane zamówienia. Następnie kliknij operację grupową PDF .

2. W nowej karcie zostanie wyświetlony plik PDF zawierający zbiorczo wyeksportowane zamówienia.

Zawartość