leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Indywidualne formy płatności

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 157 views

W poniższym artykule dowiesz się jak skonfigurować indywidualne formy płatności w sklepie na platformie AtomStore.


Indywidualne formy płatności dla kategorii i podkategorii

1. Jeżeli chcesz zindywidualizować formy płatności dla wybranych kategorii i podkategorii przejdź do Katalog Kategorie . Po wybraniu edycji kategorii lub podkategorii przejdź do zakładki Formy płatności .

2. Zdefiniuj formy płatności.

3. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

W koszyku znajduje się produkt z kategorii Akcesoria , dla których wcześniej zostały skonfigurowane dostępne formy płatności. W takiej sytuacji klient będzie mógł określić jedną z dostępnych form, natomiast pozostałe będą wyszarzone i nie będzie można ich wybrać.


Indywidualne formy płatności dla produktów indywidualnych

1. Jeżeli chcesz zindywidualizować formy płatności  dla wybranych produktów przejdź do Katalog Produkty . Przejdź do edycji produktu i wybierz zakładkę Dostawa i płatności , a następnie pole Dostępne formy płatności .

2. Zdefiniuj formy płatności.

3. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

W koszyku znajduje się produkt dla którego wcześniej zostały skonfigurowane dostępne formy płatności. W takiej sytuacji, analogicznie jak w przypadku kategorii klient będzie mógł określić jedną z dostępnych form natomiast pozostałe będą wyszarzone i nie będzie można ich wybrać.

Zawartość