leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Usługi

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 323 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore skonfigurować usługi, które przypisywane mogą być do konkretnego produktu lub całości koszyka.


Usługi umożliwiają zaoferowanie klientowi dodatkowej darmowej bądź odpłatnej czynności. Wyróżnić można dwa rodzaje usług:

  • Usługi w koszyku,
  • Usługi do produktu,

Jak dodać usługę, która będzie dostępna na poziomie koszyka

1. Przejdź do dodawania nowego produktu

2. Wprowadź dane

3. W polu Usługa zaznacz opcję Tak .

4. Wprowadź pozostałe elementy i zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po zapisaniu danych, w karcie produktu pojawi się adnotacja o usłudze.


Ustawienia usługi w koszyku

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Usługi w koszyku .

2. Następnie skonfiguruj ustawienia.

  • Produkty (usługi) niedostępne w zwykłej sprzedaży – Zaznacz 'nie’, jeśli produkt będący usługą może być kupiony oddzielnie (np. ozdobne pudełko jako cała zawartość koszyka).
  • Wymuszaj cenę 0,00 w koszyku – Cena 0,00 nie będzie wymuszana, jeśli produkt-usługa jest dostępny w normalnej sprzedaży i został dodany do koszyka oddzielnie (w koszyku są tylko usługi).
  • Tylko 1 usługa do wyboru – Jeśli sklep oferuje więcej niż jedną usługę istnieje możliwość wymuszenia, by tylko jedna była możliwa do wyboru.

Usługa do produktu

Jeśli usługa nie została przypisana do żadnego produktu, działa wtedy w obrębie całego katalogu produktów. Istnieje jednak możliwość przypisania usługi do jednego bądź większej liczby produktów.

1. Przejdź do zakładki usługi w produkcie. Przy proponowanej usłudze zaznacz opcję Tak .

2. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po przejściu do sklepu, będziesz mógł zamówić dodatkową usługę do zamawianego produktu.

Zawartość