leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Statusy dostępności

Przeczytanie zajmie Ci: 5 minuty 458 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz tworzyć statusy dostępności oraz jak nimi zarządzać.


Tworzenie statusów dostępności

1. Włączenie zarówno magazynu standardowego, jak i rozszerzonego umożliwia zarządzanie statusami dostępności produktów. Przejdź do Magazyn > Statusy dostępności .

2. Kliknij przycisk Dodaj status .

3. Wprowadź dane. Możesz określić takie parametry jak:

 • Nazwa – nazwa statusu dostępności;
 • Automatyczny – czy status ma być automatycznym statusem dostępności. Statusy automatyczne są aktywowane dla produktów w zależności od stanu magazynowego;
 • Zakres ilości – jaką ilość produktów obejmuje dany status automatyczny (tylko przy ustawieniu „Automatyczny: TAK”). Jest możliwość wprowadzenia wartości ujemnych ;
 • Zakup poniżej zerowego stanu – czy produkty ze stanem magazynowym 0 mogą być kupowane. Aby aktywować tą opcję status automatyczny musi być zaznaczony na “nie”;
 • Wyświetlanie – czy produkty z tym statusem mają być prezentowane w sklepie;
 • Sprzedaż – czy produkty z tym statusem mogą być dodawane do koszyka;
 • Przedsprzedaż – czy produkty mają być sprzedawane ze statusem przedsprzedażowym (ustawienie „Tak” zablokuje możliwość zmiany ustawień „Automatyczny”, „Zakres ilości”, „Wyświetlanie”, „Sprzedaż”);
 • Dostawca – (Uwaga: jeśli sklep wykorzystuje moduł Dostawcy, niezbędne jest zdefiniowanie odrębnych statusów dostępności dla każdego dostawcy);
 • Liczbowo (w dniach) – umożliwia wyliczanie czasu realizacji zamówienia w przypadku, gdy w koszyku klienta znajduje się wiele produktów (pole opcjonalne);
 • Powiadomienie e-mail – możliwość podania adresu e-mail by otrzymywać powiadomienie o nowym zamówieniu z produktami z tym statusem;
 • Możliwe formy dostawy – domyślnie wszystkie dostawy są aktywne więc można odznaczyć wybrane formy dostaw by nie mogły być wybrane przy tym statusie;
 • Możliwe formy płatności – należy odznaczyć wybrane formy płatności jeśli mają być one niedostępne przy tym statusie produktu;
 • Opis – ewentualny opis statusu dostępności;

4. Zapisz dane.


Aktualizacja statusu produktów

1. Po dodaniu nowego lub edycji istniejącego statusu dostępności należy zaktualizować statusy produktów dostępnych w sklepie za pomocą przycisku „Aktualizuj statusy produktów”.


Ręczne statusy dostępności

Ręczny status dostępności to taki, który nie jest zmieniany automatycznie przez system, a samodzielnie przez administratora. Możesz używać ręcznych statusów dostępności w celu wyświetlenia odpowiedniej informacji dla klientów. Przykładem takiego statusu dostępności jest przedsprzedaż (więcej informacji nt. przedsprzedaży znajdziesz tutaj. Ręczne statusy dostępności dla produktów mogą być używane, jeśli chcesz ustawić dla danego produktu unikalny status, np. dany produkt wielkogabarytowy jest wysyłany raz w ciągu 4-7 dni, inny produkt może być produkowany na zamówienie i dostarczany w przeciągu 21 dni itp.

Konfiguracja ręcznego statusu dostępności

1. Przejdź do Magazyn > Statusy dostępności > Dodaj status .

2. Podczas konfiguracji statusu w polu Automatyczny zaznacz opcję Nie .

3. Zapisz dane. Zaznaczenie tego ustawienia uniemożliwi wprowadzenie zakresu ilości w statusie (nie ma potrzeby wprowadzania zakresów, gdyż system nie będzie ich sprawdzał przy ręcznych statusach). Administrator może wybrać, czy produkty mają być wyświetlane i sprzedawane, zdefiniować dostawcę i czas realizacji zamówienia.


Wyświetlanie dostępności produktu w zamówieniu

Istnieje również możliwość wyświetlania na liście zamówień informacji, czy dane zamówienie możliwe jest do skompletowania (wysyłki) na bazie aktualnego stanu zamówienia.

1. Aby wyświetlić tę informację, włącz kolumnę Dostępność w magazynie własnym na liście zamówień.

2. Istnieją trzy oznaczenia dostępności dla zamówionych produktów w magazynie własnym:

Nie – jeden lub więcej produktów nie znajduje się na magazynie własnym, co uniemożliwia nadanie zamówieniu statusu z flagą WZ;

  Tak (ale koliduje z innymi zamówieniami) – wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie, jednak w przypadku realizacji zamówienia inne zamówienie może być niemożliwe do zrealizowania ze względu na niewystarczającą ilość jednego lub więcej produktów na magazynie własnym;

Tak (wszystkie zamówienia) – wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie i realizacja zamówienia nie wpłynie na pozostałe zamówienia.

3. Po kliknięciu w ikonę Nie lub Tak, ale koliduje z innymi zamówieniami pojawia się widok z listą zamówionych produktów. Każdy z nich jest opisany następującymi danymi:

 • ID produktu;
 • Nazwa produktu wraz z zakupionym wariantem;
 • Dostępność w magazynie własnym (określona oznaczeniami wyjaśnionymi powyżej),
 • Status przy zakupie – jaki był status dostępności produktu (na podstawie Magazyn > Statusy dostępności ) w momencie zakupu;
 • Stan magazynowy i stan dostępny
 • Dostawca;
 • Popularność – łączna zakupiona ilość produktu, od kiedy pojawił się on w ofercie.

Zawartość

Należy pamiętać, żeby w zakresach nie było rozbieżności w zakresach ilości (np. 0-10 i 100-∞) oraz żeby zakresy na siebie nie nachodziły (np. 1-5 i 3-100)