leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Konfiguracja pixela remarketingowego Facebooka

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 265 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować pixel remarketingowy Facebooka w sklepie na platformie AtomStore. Konfiguracja pozwala na korzystanie z API konwersji Facebooka. Dzięki niemu, Facebook wie co użytkownicy robią na Twojej stronie, a Ty możesz skuteczniej dotrzeć do klientów.


Skąd pobrać dane niezbędne do konfiguracji?

1. W panelu Twojej firmy na Facebooku przejdź do Menadżer zadań > Źródła danych . Następnie wybierz zakładkę Piksel konta .

2. Następnie wybierz opcję Wygeneruj token dostępu znajdującą się w polu Konfiguracja ręczna .

3. Zostanie wyświetlone okno, w którym znajdziesz wygenerowany token dostępu. Skopiuj go do schowka. 


Konfiguracja ustawień w panelu AtomStore

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Kody marketingowe JS > Facebook .

2. W tym miejscu wprowadź następujące dane: 

  • Piksel remarketingowy – identyfikator – ID piksela;
  • Piksel remarketingowy – access token – wygenerowany wcześniej token dostępu;
  • Piksel remarketingowy – wysyłaj ceny – brutto/netto.

3. Zapisz dane.


Jak działa API konwersji?

API konwersji ma na celu stworzenia bezpośredniego oraz niezawodnego połączenia pomiędzy danymi marketingowymi (np. Zdarzenia w witrynie czy konwersje offline) z witryny Twojego sklepu a firmą Meta. Takie dane pozwalają na personalizację reklam, optymalizację oraz pomiary, dzięki czemu Twoje reklamy wyświetlane są potencjalnym klientom, dla których będą one interesujące. Najlepszą praktyką jest korzystanie z piksela Meta w dodatku do API konwersji, aby zmaksymalizować efektywność przesyłania zdarzeń w witrynie.

Zdarzenia w witrynie przesyłane za pośrednictwem API konwersji są połączone z Twoim pikselem i przypominają zdarzenia przesyłane za pośrednictwem piksela pod następującymi względami;

  • Są używane do tych samych typów optymalizacji reklam, łącznie z optymalizacją konwersji i wartości;
  • Pojawiają się w większości tych samych interfejsów, łącznie z Menedżerem reklam na platformach Meta i Menedżerem zdarzeń firmy Meta;
  • Są zgodne z mechanizmami kontroli narzędzia Aktywność poza Facebookiem oraz personalizacji reklam na podstawie danych partnerów zewnętrznych;
  • Podobnie jak piksel, API konwersji nie służy do omijania zasad dotyczących udostępniania danych, takich jak np. AppTrackingTransparency w systemie iOS lub zasad ochrony prywatności w Europie, takich jak dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej.
Zawartość