leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Jak dodać promocję wiązaną w sklepie internetowym?

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 220 views

Z artykułu dowiesz się, jak na platformie AtomStore dodać promocję wiązaną.


Jak dodać promocję wiązaną?

Aby dodać nową promocję wiązaną kluczowe jest wcześniejsze przygotowanie list dynamicznych, które wyłonią produkty objęte tym rodzajem obniżki. W celu dodania nowych list dynamicznych bądź edycji istniejących przejdź do Katalog > Dynamiczne listy .

1. Przejdź do Marketing i promocje > Wiązane > Dodaj promocję .

2. Wprowadź informacje dotyczące promocji.

Dodawanie nowej promocji wiązanej umożliwia konfigurację następujących opcji:

  • określenie nazwy promocji – pozwala to na szybką identyfikację promocji w systemie przez administratorów,
    opcjonalne określenie daty trwania promocji – przedział od/do;
  • dynamiczne listy dla produktów bazowych – wybór produktów z tej listy będzie się wiązać z aktywacją promocji na produkty znajdujące się w obrębie dynamicznej listy produktu rabatowanego;
  • dynamiczna lista produktu rabatowanego – produkty znajdujące się na tej liście zostaną objęte promocją;
  • wyrażony w procentach rabat przysługujący na produkty.

3. Zapisz dane.

Zawartość