leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Grupowanie i łączenie produktów

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 265 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób grupować oraz łączyć produkty w sklepie na platformie AtomStore.


Grupowanie / Łączenie produktów

Funkcja łączenia produktów w grupy umożliwia stworzenie jednej kartoteki z wariantami z wielu produktów. Jest to przydatne szczególnie w przypadkach gdy nasz dostawca (hurtownia, system ERP itp.) przesyła warianty produktów jako niezależne indeksy w plikach wymiany danych. W takich wypadkach bardzo często pogrupowanie produktów możliwe jest jedynie przez ręczne ich powiązanie w panelu platformy AtomStore.

1. Przejdź do Katalog Produkty .

2. Na liście produktów zaznacz interesujące Cię produkty, a następnie kliknij przycisk Połącz produkty .

3. Następnie pojawi się okno dialogowe, w którym wyświetlona zostanie lista atrybutów oraz parametry połączonego produktu:

  • Produkt bazowy – produkt który jest produktem podstawowym, domyślnie wybranym jako wariant, jego zdjęcie będzie widoczne na miniaturze;
  • Nazwa – nazwa produktu po połączeniu;
  • Warianty – tabelka w której należy ustawić odpowiednie wartości do których mają zostać przypisane poszczególne produkty;
  • Galeria produktu bazowego – możliwość ustawienia by zdjęcia na karcie produktu były wyświetlane tylko z produktu bazowego, by zdjęcia były najpierw wyświetlane z produktu bazowego a potem kolejno od pozostałych produktów lub wyświetlanie w losowym ustawieniu łącznie wszystkich zdjęć łączonych produktów;
  • Opinie produktów – na karcie produktu można zachować opinie z łączonych produktów;
  • Linki produktów – możliwość zachowania linków produktów i wtedy produkt łączony będzie dostępny pod adresem URL produktu bazowego a linki pozostałych produktów będą automatycznie kierowały na produkt łączony;
  • Atrybuty do opisu wariantów – nazwy i wartości wybranych atrybutów, zaczerpnięte z łączonych produktów, zostaną połączone w jeden tekst, który zostanie zapisany jako opis wariantów.

4. Kliknij przycisk Połącz produkty .

Przykład zastosowania

Grupowanie produktów jest przydatne gdy np. od dostawcy otrzymasz listę produktów, np. buty jako:

  • But ABC rozmiar S;
  • But ABC rozmiar M;
  • But ABC rozmiar L.

Następnie, chcesz z tej listy stworzyć jeden produkt But ABC z wariantami rozmiaru: S, M, L. Każdemu wariantowi zostanie przypisany pierwotny kod produktu, dzięki temu kody od dostawców czy system ERP nie zostaną zgubione. W zamówieniach eksportowanych z AtomStore (np. przez API) pojawi się kod danego wariantu odpowiadający kodowi pierwotnej kartoteki, z której został utworzony produkt z wariantami.

Zawartość