leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zapisywanie sortowania

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 177 views

1. Jeżeli chcesz, aby klient, który posortował produkty wg własnych preferencji zachowywał to sortowanie podczas dalszego przeglądania oferty (po zmianie kategorii itd.) przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Wygląd sklepu Wyświetlanie produktów i cen Sortowanie produktów Zapisuj w sesji sortowanie wybrane przez klienta . Następnie zaznacz opcję Tak .

2. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po zapisaniu danych, gdy klient jest zalogowany do swojego konta i ustawi filtr sortowania np. Cena – rosnąco wyświetlane będą jak w poprzednich przykładach tylko produkty spełniające kryteria.

Poniższy film przedstawia proces zapisania sortowania wybranego przez klienta w sesji. Po wylogowaniu przez klienta i ponownym zalogowaniu domyślnie będą wyświetlone filtry wybrane podczas ostatniej sesji w sklepie.

Zawartość