leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z FedEx

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 155 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia integracji z FedEx w sklepie na platformie AtomStore.


Skąd pobrać dane niezbędne do integracji?

1.  Załóż konto w serwisie FedEx.

2. Wprowadź hasło dla Twojego konta. Możesz wprowadzić hasło lub skorzystać z możliwości sugestii silnego hasła.

3. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij Utwórz identyfikator użytkownika .

4. Po utworzeniu konta kolejnym krokiem jest utworzenie organizacji lub dołączenie do niej. W tym celu kliknij Moje projekty > Utwórz organizację .

5. Zostanie wyświetlone okno tworzenia nowej organizacji. W tym miejscu musisz uzupełnić następujące informacje:

 • Potrzebuję dostępu do API ponieważ… – wybierz powód, dla którego chcesz pobrać dane dostępowe API. Wybrać możesz z następujących opcji:
  • Pracuję dla firmy, która korzysta z usług wysyłkowych FedEx i musi zintegrować interfejsy API FedEx ze swoim systemem;
  • Pracuję dla firmy, która sprzedaje oprogramowanie korzystające z technologii FedEx, ale nie jest certyfikowanym dostawcą zgodnych rozwiązań FedEx (CSP, Compatible Solutions Provider);
  • Pracuję dla firmy, która jest certyfikowanym dostawcą zgodnych rozwiązań FedEx (CSP, Compatible Solutions Provider).
 • Nazwa firmy;
 • Strona firmy;
 • Nazwa organizacji.

6. Zapisz dane.

7. Po utworzeniu konta wysyłkowego przejdź do Moje projekty > Utwórz projekt . W tym miejscu odpowiedz na pytanie dlaczego potrzebujesz dostępu do danych API. Następnie, wybierz rodzaj API – Ship API i kliknij Dalej

8. Zaakceptuj warunki i kliknij Zgadzam się

9. Skonfiguruj swój projekt. W tym miejscu przypisz konto testowe do terytorium kraju, określ czy planujesz korzystać z usług zwrotów: FedEx SmartPost Returns oraz FedEx Freight LTL oraz zaakceptuj postanowienia licencyjne i kliknij Utwórz .

10. Po utworzeniu projektu zostanie on wyświetlony. W tym miejscu znajdziesz niezbędne dane do integracji w panelu AtomStore, takie jak:

 • Klucz API;
 • Klucz tajny;
 • Numer konta wysyłkowego (w panelu AtomStore oznaczony jako “numer klienta”).

11. Skopiuj powyższe dane do schowka.


Konfiguracja ustawień w panelu AtomStore

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Kurierzy > FedEx i kliknij Włącz .

2. Kliknij Rozwiń , aby rozpocząć konfigurację ustawień. Na początek wprowadź ogólne dane, takie jak:

 • Formy dostawy – w tym miejscu zmapuj formę dostawy odpowiadającą kurierowi FedEx;
 • Domyślna waga paczki (w kg) – wprowadź domyślną wagę paczki w kilogramach;
 • Numer konta bankowego – numer konta bankowego Twojego sklepu;
 • Sygnatura nadawcy – nazwa Twojej firmy;
 • Format etykiety – ustaw PDF – list przewozowy ;
 • Zamawiaj kuriera w tym samym dniu do godziny – ustaw godzinę, do której ma być zamówiony kurier;
 • Adres nadawcy – nr domu – numer budynku, w której znajduje się Twój sklep;
 • Zmień status zamówienia po wygenerowaniu listu przewozowego na – jaki status ma być nadany dla zamówienia po wygenerowaniu przez Ciebie listu przewozowego.

3. Przejdź do zakładki Dane dostępowe . W tym miejscu wprowadź dane uzyskane od FedExu:

 • Numer klienta – numer Twojego sklepu wygenerowany przez FedEx;
 • Kod dostępu do API – klucz dostępowy wygenerowany przez FedEx;
 • Numer kuriera;
 • Tryb testowy – tak/nie.

4. Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Dane nadawcy . W tym miejscu skonfigurować musisz informacje dotyczące nadawcy, w tym przypadku – Twojego sklepu.

5. Ostatnim krokiem jest określenie w zakładce Powiadomienia czy chcesz, aby powiadomienia e-mail oraz SMS były wysyłane do klientów.

6. Zapisz dane. Ustawienia integracji zostały skonfigurowane.

Zawartość