leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Konwersje rozszerzone Google

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 298 views

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować konwersje rozszerzone Google w sklepie na platformie AtomStore.


Powiązania oraz rozmieszczenie

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Google AdWords . W polu Google Ads remarketing – google remarketing only zaznacz wartość True . Z uwagi na to że enhanced conversions wymagają do działania standardowego kodu konwersji Ads opcja ta powinna być widoczna w panelu jedynie kiedy takowy został wprowadzony.

2. Dodatkowo jeżeli wysyłasz dane identyfikacyjne klienta po dokonaniu transakcji, a udostępnianie ich jest mocno debatowane przez prawników, sugerowane jest, aby dodać monit/informację w której użytkownik potwierdza że ma odpowiednio zmodyfikowana politykę prywatności i informuje swoich użytkowników o wykorzystaniu tych danych.

3. Inicjacja kodu odbywa się jedynie na stronie potwierdzenia zamówienia kiedy to dane personalne są już zebrane. Skrypty muszą być jednak odpalane w specyficznej kolejności, tj:

  • Inicjalizacja tagu remarketingowego google Ads z włączonymi konwersjami rozszerzonymi; 
  • Przesłanie tabeli danych personalnych; 
  • Przesłanie kodu konwersji Google Ads.

Inicjacja tagu remarketingowego Google Ads

1. Wdrożenie kodu konwersji ulepszonych odbywa się za pomocą gtag . W panelu zatem musi być uruchomiony przynajmniej remarketing Google Ads.

2. Ważne jest, aby inicjować go przed przesłaniem danych. Do kodu dodaj następującą linijkę:

{’allow_enhanced_conversions’: true}.  Poniżej przedstawiony jest przykład kodu inicjującego tag remarketingowy, który uwzględnia wcześniej wspomnianą linijkę:

<script async

src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-ID_KONWERSJI"></script>

// wymaga ID konwersji Google Ads

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'AW-ID_KONWERSJI'), { ' allow_enhanced_conversions':true

};

</script>

Dodanie danych personalnych użytkownika do gtag

1. Kolejnym krokiem jest wysłanie danych personalnych użytkownika. Dane te mogą być zahashowane SHA256 na poziomie uruchamiania skryptu. Uzupełnij dane według następującej tabeli.

Pole danych:Nazwa kluczaOpis:
Adres e-mailemail Adres e-mail użytkownika. 
Numer telefonu phone_number Numer telefonu użytkownika. Musi mieć format E.164, co oznacza, że powinien zawierać od 11 do 15 znaków, w tym znak plusa (+) i kod kraju, bez myślników, nawiasów czy spacji. 
Imię address.first_nameImię użytkownika. Przykład: „Jan”. 
Nazwiskoaddress.last_nameNazwisko użytkownika. Przykład: „Kowalski”
Adres address.streetUlica i numer domu użytkownika. Przykład: „Główna 123”. 
Miastoaddress.city Nazwa miasta użytkownika. Przykład: „Szczecin”. 
Region address.regionWojewództwo, prowincja, stan lub region użytkownika. Przykład: „Zachodniopomorskie”.
Kod pocztowyaddress.postal_code Kod pocztowy użytkownika (tylko w wersji 5-cyfrowej). Przykład: „12345”. 
Kraj address.country Kod kraju użytkownika. Przykład: „PL”. Używaj dwuliterowych kodów krajów zgodnych ze standardem ISO 3166-1 alfa-2. 

2. Implementacja wygląda w następujący sposób: 

<script>

gtag('set', 'user_data', {

"email": "test@test.com",

// adres email użytkownika dokonującego transakcje

"phone_number": "+48123456789",

// numer telefonu użytkownika w formacie E.164

"address": {

"first_name": "Jan",

// imię użytkownika

"last_name": "Kowalski",

// nazwisko użytkownika

"street": "Główna 123",

// ulica i numer domu użytkownika

"city": "Szczecin",

// nazwa miasta użytkownika

"region": "Zachodniopomorskie",

// województwo lub region użytkownika

"postal_code": "12345",

// kod pocztowy użytkownika w wersji 5-cio cyfrowej

"country": "PL"

// kod kraju użytkownika zgodny z ISO 3166-1 alfa-2

}

});

</script>

3. Gdy nie przesyłasz któregoś z pól powyżej należy je usunąć z kodu np:

<script>

gtag('set', 'user_data', {

"email": "test@test.com",

"phone_number": "+48123456789",

});

</script>

4. W razie potrzeby wysyłania kilku wartości (maksymalnie 3 dla numeru telefonu i adresu e-mail oraz 2 dla adresu pocztowego) używaj tablicy zamiast ciągu np:

<script>

gtag('set', 'user_data', {

"email": [twojaZmiennaAdresuE-mail1, twojaZmiennaAdresuE-mail2],

"phone_number": [twojaZmiennaNumeruTelefonu1,

twojaZmiennaNumeruTelefonu2],

"adres": [

{first_name: twojaZmiennaImienia,last_name: twojaZmiennaNazwiska,

ulica: twojaZmiennaUlicyInumeruDomu, miasto: twojaZmiennaMiasta,

region: twojaZmiennaRegionu, kod_pocztowy: twojaZmiennaKoduPocztowego},

{first_name:twojaZmiennaImienia,last_name: twojaZmiennaNazwiska, ulica:

twojaZmiennaUlicyInumeruDomu ,miasto: twojaZmiennaMiasta2, region:

twojaZmiennaRegionu2, kod_pocztowy: twojaZmiennaKoduPocztowego2}

]

});

</script>

Dodanie danych personalnych użytkownika do gtag

1. Kolejnym krokiem jest zainicjowanie standardowego kod konwersji Google Ads który skonfigurował już użytkownik w panelu. Nie potrzeba więc dodawać więcej skryptów ale trzeba pamiętać że ma on być odpalany dopiero po załadowaniu dwóch poprzednich. Dla przypomnienia:

<!-- Event snippet for Transaction conversion page -->

<script>

gtag('event', 'conversion', {

'send_to': 'AW-ID KONWERSJI/ETYKIETA KONWERSJI',

// ID oraz Etykieta podawana przez użytkownika

'value': 1.0,

// wartość dynamicznie przepisana zgodnie z wartością transakcji

'currency': 'EUR',

// waluta transakcji sklepu

'transaction_id': ''

// identyfikator transakcji

});

</script>
Zawartość