leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z PayPal

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 275 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować integrację z PayPal w sklepie na platformie AtomStore.


Skąd pobrać dane niezbędne do integracji?

1. Zarejestruj się w serwisie PayPal. Do wyboru masz możliwość założenia konta osobistego lub firmowego.

2.  Po założeniu konta przejdź do panelu PayPal. Wybierz zakładkę Profil > Ustawienia konta > Dostęp do konta > Dostęp do API i kliknij Zaktualizuj .

3. w opcji Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna) wybierz pozycję Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API .

4. Wybierz opcję Złóż wniosek o wydanie podpisu API . Podpis API to inaczej sygnatura, która będzie niezbędna do późniejszej konfiguracji modułu.

5. W kolejnym kroku znajdziesz dane uwierzytelniające. Zapisz je do schowka:

 • API – login;
 • API – hasło;
 • API – sygnatura;
 • Adres e-mail konta – adres e-mail konta PayPal.

Konfiguracja ustawień po stronie AtomStore

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Płatności online > PayPal . Następnie, kliknij przycisk Włącz .

2. Kliknij rozwijaną listę. W tym miejscu możesz skonfigurować ustawienia, takie jak:

 • Automatyczne potwierdzanie zamówień z chwilą opłacenia – Zaznacz „tak”, aby opłacenie zamówienia samoczynnie potwierdzało adres e-mail klienta / zamówienie. Opcja istotna przy włączonej weryfikacji klientów (Proces zakupowy i konta klientów > Wymagaj potwierdzenia założenia konta (e-mail));
 • Metoda integracji – POST lub API;
 • Weryfikacja adresu – powiadomienia o zmianie kraju – W przypadku ustawienia „Weryfikacja adresu dostawy: tak – zapisuj adres podany w PayPal” system może wysyłać na podany tu adres e-mail powiadomienie, jeśli klient zmienił po stronie serwisu PayPal kraj dostawy. Istotne z punktu widzenia wyceny kosztów przesyłki; 
 • Weryfikuj adres dostawy – Opcja dostępna w trybie API. Płatność NIE zostanie zarejestrowana, jeśli adres dostawy nie zostanie pozytywnie zweryfikowany;
 • Konto – określ, czy chcesz skorzystać z konta testowego czy produkcyjnego;
 • Przekierowywuj na stronę “Opłać zamówienie” w przypadku błędu

3. Przejdź do zakładki Statusy . W tym miejscu możesz zmapować statusy zamówień dla transakcji ze statusami:

 • Status 'Canceled_Reversal’;
 • Status ’Completed’;
 • Status 'Created’;
 • Status ’Denied’;  
 • Status ’Expired’;
 • Status 'Failed’;  
 • Status 'Pending’;  
 • Status 'Refunded’;
 • Status 'Reversed’;
 • Status 'Processed’;
 • Status 'Voided’.

4. Przejdź do zakładki Express Checkout . W tym miejscu możesz skonfigurować ustawienia dla usługi PayPal Express Checkout:

 • PayPal Express Checkout – odpowiadająca forma płatności;
 • PayPal Express Checkout – rozbijaj adres klienta.

5. Następnie przejdź do zakładki Dane dostępowe . W tym miejscu wprowadź dane dostępowe z panelu PayPal.

6. Zapisz dane.

7. Integracja z PayPal umożliwia również na wklejanie kodów trackingowych.

AtomStore wysyła:

 • transaction_id;
 • tracking_number.

Wysyłka odbywa się po zmianie statusu zamówienia, który musi być zmapowany.


Błyskawiczne powiadomienia o płatnościach

1. Aby PayPal zwracał do AtomStore informację o opłaceniu zamówienia należy skonfigurować Błyskawiczne powiadomienia o płatnościach .

2. Przejdź do panelu PayPal. Następnie wybierz Profil > Ustawienia konta > Moje narzędzia sprzedaży > Błyskawiczne powiadomienia o płatnościach i kliknij Zaktualizuj (w tym miejscu wprowadź następujący odnośnik: www.domenasklepu.pl/paypal/report).

Zawartość