leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Import produktów z plików XLS/CSV

Przeczytanie zajmie Ci: 7 minuty 545 views

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować funkcję modułu importu XLS/CSV w sklepie na platformie AtomStore.


Czym jest moduł importu ?

Moduł importu produktów to konfigurator, który każdy administrator sklepu może sam dostosować do własnych potrzeb. Pozwala on na import najważniejszych danych o towarach do sklepu z automatyczną aktualizacją o nowe produkty pod warunkiem, że dane kartotek znajdują się w pliku XLS/XLSX lub CSV/TXT. Pliki to formaty popularnego arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Jakie informacje moduł importu może pobierać na temat produktów? Są to przede wszystkim:

 • kody produktów;
 • nazwy i opisy;
 • atrybuty;
 • zdjęcia;
 • nazwy producenta;
 • ceny;
 • kategorie i podkategorie;
 • opisy pod SEO;
 • wybrane metody płatności czy dostawy dla poszczególnych produktów.

Codzienna aktualizacja może dotyczyć wszystkich tych danych lub tylko ceny i stanu magazynowego.


Konfiguracja pliku XLS przed importem

1. Przed wykorzystaniem modułu importu skonfiguruj plik XLS lub CSV. W pliku przygotuj listę produktów, którą chcesz zaimportować. Ważne jest, aby każdy element kartoteki umieszczony był w osobnej kolumnie, natomiast sam produkt – w wierszu.

2. W pliku XLS/CSV powinny znaleźć się informacje o produkcie, np. jego producent i cena. Każdy z tych elementów (ustalonych według specyfikacji towarów, jakie sprzedajesz) określasz w jednej kolumnie. 

3. W formularzu modułu importu daną wartość przypisujesz do konkretnej kategorii. Dzięki temu moduł wie, skąd dokładnie pobrać prawidłowe dane z pliku XLS.

W importerze należy przypisać numery kolumn, które odpowiadają informacjom o produktach. Uzupełnij pola Produkty istniejące , Kod produktu , Kody wariantów oraz Nazwa .

4. Następnie przejdź do przypisania cen oraz produktów. W polu Cena – cennik domyślny podaj numer kolumny, z którego moduł ma zaimportować cenę. Możesz również dodać narzut.

5. Możesz również dokonać modyfikacji cen wariantów. W polu Modyfikator ceny wariantów dodaj wybrane działanie. Przykładowo, jeżeli wybierzesz zmianę procentową o 5% od ceny podstawowej, w pliku podaj liczbę 105 (co oznacza 100% ceny podstawowej + 5%) obok kodu wariantu.

Możesz również wybrać z listy opcję Podany w kolumnie . W takim przypadku wpisz numer kolumny, z której importer ma pobrać indywidualną cenę dla wariantu.

6. Kolejnym krokiem jest przypisanie kategorii oraz podkategorii produktów, jednostki (np. szt), a także stawki VAT. Jeżeli w Twoim pliku istnieje kategoria, która w AtomStore nie istnieje, moduł może ją automatycznie utworzyć. W takiej sytuacji przejdź do sekcji Opcje , a następnie – Utwórz brakujące kategorie – TAK , a platforma samodzielnie doda kategorie. W taki sam sposób system może tworzyć nowych producentów.

Dodatkowo możesz też ustalić, czy podkategorie będziesz wpisywał w osobnych kolumnach (wiersz 1) czy w jednej kolumnie, ale oddzielone separatorem (/), jak w wierszu 2.

W zależności, jaką opcję zapisu wybierzesz, moduł importu należy uzupełnić następująco:

 • dla opcji z pierwszego wiersza:
 • dla opcji z drugiego wiersza:

7.  Uzupełnij stawki podatkowe. W polu Stawka podatkowa wpisz numer kolumny, gdzie w pliku znajdują się stawki VAT. W danych źródłowych może znajdować się dowolny format danych, np. 23, 0.23 czy 0,23.

8. Kolejno przejdź do dodawania atrybutów dla poszczególnych produktów. W tym celu do utworzonych atrybutów (które posiadają swoje unikalne ID) przypisz odpowiedni numer kolumny z pliku.

9. W sekcji Opcje możesz zdefiniować automatyczne tworzenie się nowych atrybutów lub przypisywanie atrybutów do kategorii.

10. Możesz również zdefiniować inne ustawienia związane z plikiem, takie jak:

 • frazy pod SEO;
 • usługi, jakie mają zostać dopisane do produktu;
 • formy płatności – możesz sam zdecydować, czy produkt ma mieć dostępne wszystkie formy płatności zintegrowane w ramach sklepu czy wybrane, np. płatność tylko przelewem bankowym (wcześniej należy skonfigurować płatności i wygenerować ich ID);
 • formy dostawy – jeżeli sprzedajesz różny gabarytowo asortyment możesz zdefiniować indywidualne rodzaje i koszty dostawy w pliku XLS. Jeżeli kolumna z dostawa kurierską pozostanie pusta, platfroma skorzysta z ustawień w zakładce Sprzedaż > Formy dostawy . Możesz też dodać indywidualną cenę dla danego produktu lub wskazać, która forma dostawy będzie dostępna (dodając odpowiednie ID);
 • status dostępności – możesz samodzielnie określić, w jakim czasie realizujesz wysyłkę danego produktu, np. w 24h lub 72h. Możesz to zrobić, wybierając odpowiednie ID statusu ( Magazyn > Statusy dostępności ).

Dodawanie wariantów

Moduł importu w AtomStore pozwala również na tworzenie oraz aktualizację produktów wielowariantowych. Tego rodzaju import możesz wykonać na dwa sposoby:

 • Z pliku, w którym każdy wariant znajduje się w oddzielnym wierszu;
 • Z pliku, w którym każdemu produktowi odpowiada jeden wiersz, warianty definiowane są w kolejnych kolumnach.

Aby zaimportować produkty z wariantami (gdzie każdy wariant będzie miał osobny kod) należy odpowiednio przygotować dane w pliku importu. Niezbędne dane to kod produktu, kody wariantów, wartości atrybutu.

Tworzenie wariantów – każdy wariant w oddzielnym wierszu

1. Jeżeli chcesz zaimportować dwa produkty, przykładowo dwa rowery posiadające dwa różne warianty, np. rozmiar i kolor, dane takie jak: kod wariantu, kolor oraz rozmiar (czyt. wielkość ramy) umieść w osobnym wierszu razem z kodem produktu.

2. Jeżeli wykonujesz import pliku z wariantami w wielu kolumnach, możesz precyzyjnie określić, jakie atrybuty ma mieć dany wariant, a system nie połączy każdej wartości z każdą jak w przypadku umieszczenia wszystkich wariantów w jednym wierszu. Przykładowy import wyglądać będzie następująco:

W sklepie produkt wyświetlać się będzie w następujący sposób:

Tworzenie wariantów – wszystkie warianty w jednym wierszu

1. Warianty możesz również zaimportować w sposób bardziej skondensowany, czyli zapisując je w jednym wierszu. Importując w ten sposób warianty pamiętaj o odpowiednim połączeniu kodów wariantów z wartościami atrybutów wariantowych. Przykładowy import prezentuje się następująco:


Dodawanie zdjęć produktów

1. Aby dodać zdjęcia produktów, przejdź do sekcji Opcje , a następnie Zdjęcia

2. Zaznacz pole Oddzielone separatorem , a następnie podaj separator – “;”.


Ustawienia ogólne modułu

1. Po przygotowaniu pliku XLS oraz uzupełnieniu niezbędnych rubryk w module przejdź do ustawień generalnych. Jeżeli chcesz, aby system podczas importu automatycznie tworzył nowe produkty zaznacz Tak przy opcji Utwórz nowe produkty .

2. Możesz również zaokrąglić ceny brutto w górę (99 zł) lub w dół (49 zł) przy użyciu opcji Zaokrąglanie cen brutto .

3. Opcja Wyzeruj pozostałe stany pozwala narzucić zerowy stan magazynowy wszystkim towarom, które NIE znalazły się w pliku źródłowym importu danych.


Uruchomienie importu produktów

1. Jeżeli chcesz rozpocząć moduł, wybierz format oraz sposób wczytania pliku (jeżeli nie zrobiłeś tego wcześniej. 

 • z pliku na własnym komputerze przez upload pliku w przeglądarce (używane często do importu plików z pliku XLS przygotowanego na komputerze);
 • z adresu URL (np. z pliku XML dla Ceneo w starym sklepie);
 • z FTP na serwerze AtomStore – plik powinien znajdować się w katalogu public/imports.

2. Aby katalog produktów aktualizował się automatycznie zgodnie z plikiem z kartotekami, należy zapisać formularz pod wybraną nazwą oraz wskazać czas, kiedy operacja ma się powtórzyć.

3. Kliknij Importuj . Możesz rozpocząć import produktów (z systemu możesz korzystać nadal) lub zapisać formularz bez uruchamiania importu. Zapisany formularz znajdziesz w module importu w sekcji Import produktów pod opcją Zapamiętany formularz .

Zawartość