leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Produktyzacja w Allegro po kodzie EAN

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 537 views

Z artykułu dowiesz się, czym jest produktyzacja oraz jak zwiększyć procent ofert powiązanych z Katalogiem Allegro w sklepie na platformie AtomStore.


Czym jest produktyzacja?

Od 2019 roku Allegro sukcesywnie wprowadza ujednolicenie swojego katalogu produktów. W ten sposób powstaje Katalog produktów Allegro. W ramach Katalogu produktów Allegro zbierane i opisywane są wszystkie produkty wystawiane przez sprzedających. W ramach katalogowania produktów, Allegro wprowadziło tzw. produktyzację.Produktyzacja pociąga za sobą obowiązek zwiększenia procent (%) ofert połączonych z Katalogiem produktów. Allegro kataloguje produkty m.in. po numerze EAN (GTIN). Kod EAN (numer GTIN) to unikalny i rozpoznawalny na całym świecie numer identyfikacyjny produktu.


Jak zwiększyć procent ofert powiązanych z Katalogiem Allegro w danym dziale?

Allegro będzie sukcesywnie wymagać zwiększenia udziału % Twoich ofert w ich Katalogu produktów. Być może w najbliższym czasie podczas wystawiania aukcji w systemie AtomStore spotkasz się z takim komunikatem/błędem ze strony naszego panelu.

W AtomStore powiązanie wymaganego % aukcji z produktami na Allegro robione jest za pomocą kodu EAN. Co zrobić?


Sposób dla nowych produktów i ofert jeszcze nie wystawionych

1. Przed wystawieniem aukcji należy stworzyć i uzupełnić atrybut z numerem EAN dla produktów (np. atrybut “EAN”).

2. Aby utworzyć nowy atrybut przejdź do Katalog > Atrybuty > Dodaj atrybut .

3. W wierszu Allegro zaznacz Tak . Jako typ atrybutu wybierz “Cecha” oraz przypisz atrybut do kategorii w sklepie.

4. Następnie przejdź do ustawień Allegro w [/direction] Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Multichannel > Allegro [/direction]. Wybierz zakładkę Powiąż z produktem .

5. W zakładce Powiąż z produktem zaznacz na Tak opcję Powiąż z produktem podczas wystawiania aukcji (produktyzacja wg kodu EAN) oraz wskaż z listy atrybut z kodem EAN. 

6. Przejdź do ustawienia  Korzystaj z tytułów Allegro dla produktów rozpoznanych wg kodu EAN . Zaznaczenie ustawienia na  Tak  spowoduje, że nazwa produktu będzie pobierana podczas wystawiania grupowej aukcji na podstawie kodu EAN produktu.

7. Zapisz zmiany.

8. Dodaj atrybut kod EAN w produkcie – Katalog Produkty edycja wybranego produktu Atrybuty Dodaj atrybut Szukaj atrybutu , a następnie uzupełnij jego wartość.


Sposób dla aukcji już wystawionych

Jeżeli aukcja jest już wystawiona w systemie AtomStore, możesz przejść na stronę Allegro, a następnie w edycji aukcji podać kod EAN produktu. Dokładną instrukcję jak powiązać ofertę z Katalogiem produktów Allegro znajdziesz tutaj.

Zawartość