leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zarządzanie produktami

Przeczytanie zajmie Ci: 6 minuty 1011 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób zarządzać produktem i jego parametrami w sklepie na platformie AtomStore.


Zarządzanie produktem – zakładki

Informacje ogólne

W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje dotyczące produktu takie jak:

 • nazwa;
 • kategoria;
 • producent; 
 • cena;
 • stawki podatkowe; 
 • jednostka miary;
 • maksimum w koszyku; 
 • statusy;
 • kod;
 • masa produktu.

Dostępność

Zakładka ta umożliwia konfigurację ustawień związanych z dostępnością produktu. W tym miejscu możesz skonfigurować takie parametry jak:

 • Status – status dostępności produktu;
 • Stan magazynowy – ilość towaru dostępna w magazynie;
 • Stan dostępny – obecna ilość towaru (uwzględnia ilość zakupionego produktu);
 • Jednostka miary;
 • Ilość sztuk w opakowaniu;
 • Zamawianie według powierzchni;
 • Maksimum w koszyku – jaką ilość produktu można maksymalnie zamówić;
 • Status dostępności;
 • Tylko dla zalogowanych – czy produkt dostępny jest tylko dla użytkowników posiadających konto w sklepie;
 • Tylko w zestawie – czy produkt możliwy jest do kupienia w zestawie;
 • Tylko jako gratis – czy produkt ma być dodawany jedynie jako gratis do zamówienia;
 • Tylko u dostawców – po zaznaczeniu 'tak’ status dostępności będzie przypisany z priorytetem dostawców, a nie magazynu własnego;
 • Wyświetlaj w wynikach wyszukiwania;
 • Wyświetlaj w kategoriach;
 • Wymagaj kuponu – czy produkt możliwy jest do kupienia tylko z kuponem rabatowym.

Ceny i promocje

W zakładce ceny i promocje znajdują się wszystkie informacje związane z cennikami danego produktu. Skonfigurować możesz takie parametry jak:

 • Wybór stawki podatkowej;
 • Określanie ceny podstawowej;
 • Możliwość zdefiniowania promocji;
 • Możliwość określenia zniżek ilościowych – rabatu procentowego z tytułu dużego zamówienia;
 • Możliwość wczytania cen u dostawców;
 • Określenie ceny punktowej w programie lojalnościowym – administrator ma możliwość zdefiniować indywidualną liczbę punktów zdobywanych w ramach programu lojalnościowego, za którą klient ma możliwość nabyć określony produkt – pozostawienie tego pola pustym oznaczać będzie brak możliwości sprzedaży tego produktu za punkty.

Na liście produktów ceny oznaczone są również jednostkami waluty. W zależności od tego czy cena podana jest w PLN, EUR czy USD – odpowiednia jednostka będzie wyświetlana przy cenie towarów.

Galeria i multimedia

Zakładka ta umożliwia dodanie pliku z komputera administratora bądź ze wskazanego adresu URL. Należy pamiętać, by każdorazowo po wybraniu określonego pliku zapisać go – inaczej plik nie zostanie wgrany. Można natomiast wgrać wiele na raz plików.

1. Jeżeli chcesz dodać film z platformy YouTube kliknij opcję Nowy plik > z adresu URL . Następnie, wklej link do filmu. 

2. Pojawią się pola związane z tytułem oraz opisem. Uzupełnij je.

3. Kliknij przycisk Wgraj na serwer .

4. Po wgraniu na serwer plik pojawi się na karcie produktu w zakładce “Galeria i multimedia” zaraz pod zdjęciami, a na stronie sklepu w formie przycisku Zobacz video .

Atrybuty

W zakładce atrybuty sprzedawca może zdefiniować wartości atrybutów przypisanych do danej kategorii, do której został dodany produkt.

1. Aby dodać nowy atrybut kliknij Dodaj atrybut .

2. Wprowadź nazwę atrybutu. Dodatkowo istnieje również możliwość dodania nowego atrybutu należącego do jednego z 3 typów:

 • cecha – można go użyć do kodów kreskowych, isbn itp;
 • cecha grupowa – należy go użyć w przypadku np. atrybutu akcesoria (słuchawka, mikrofon);
 • warianty – służą do tworzenia produktów z wariantami – np. ładna bluza rozmiar: S, M, L; kolor: biały, czarny.

3. Zapisz dane.

4. Po zapisaniu danych pojawi się pole, w którym możesz skonfigurować dodatkowe parametry wariantów. W tym celu po wyborze kategorii produktu przejdź do zakładki Atrybuty . Jeśli do danej kategorii przypisany jest atrybut z wariantami – pojawi się on automatycznie. Masz również możliwość dodania nowego atrybutu typu wariant. W formularzu wariantu znajdują się następujące opcje:

 • Kod – indywidualny kod wariantu danego produktu – pole nieobowiązkowe – wykorzystywane przede wszystkim w integracji platformy AtomStore z innym oprogramowaniem w celu identyfikacji danego produktu;
 • Zdjęcie – możliwość ustawienia zdjęcia/miniatury dla każdego wariantu produktu;
 • Stan magazynowy – istnieje możliwość określenia stanu magazynowego dla każdego wariantu produktu;
 • Zmiana ceny – pole to umożliwia automatyczną modyfikację ceny (zmiany procentowej, zwiększenia o, zmniejszenia o). UWAGA: znak „=” ma najwyższy priorytet – ustawienie wartości ceny dla znaku „=” oznaczać będzie taką samą cenę wariantu dla wszystkich klientów – niezależnie czy należą oni do jakiejś grupy klientów posiadającej specjalne zniżki, rabaty, itp.
 • Promocja – możliwość ustawienia promocji na określony wariant danego produktu ;
 • Status – czy wariant jest dostępny.

Dostawa i płatności

W zakładce tej istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnych kosztów dostawy dla danego produktu lub wyłączenia danego sposobu dostawy. Może to dotyczyć np. produktów wartościowych, które nie chcemy wysyłać za pomocą standardowych form dostawy. Dodatkowo masz możliwość określić jakie formy płatności mają być dla danego produktu dostępne, zaznaczając bądź odznaczając stosowne pozycje.

Istnieje również możliwość zindywidualizowania ceny poprzez zaznaczenie opcji Koszt indywidualny i wpisanie odpowiedniej kwoty. W przypadku, gdy podano indywidualną cenę dla produktu:

 • w koszyku znajdują się 2 produkty – jeden z ceną indywidualną a drugi ceną standardową, to koszt dostawy zostanie policzony jako suma ceny indywidualnej i standardowego kosztu dostawy,
 • jeśli w koszyku znajdują się 2 produkty z cenami indywidualnymi, to koszt dostawy będzie sumą tych kosztów indywidualnych,
 • jeśli w koszyku znajdują się 2 sztuki tego samego produktu z ceną indywidualną, to każda sztuka zwielokrotnia koszt dostawy.

Produkty powiązane

Informacje na temat produktów powiązanych znajdziesz tutaj.

Pozostałe kategorie

Produkty w platformie AtomStore mogą mieć jedną kategorię główną oraz wiele kategorii dodatkowych. Adres URL produktu jest unikalny i związany zawsze z kategorią podstawową.

Opinie

W tej zakładce znajdziesz opinie klientów na temat produktu.

Z poziomu Katalog > Opinie > Edycja opinii możesz również zarządzać opiniami oraz odpowiadać na nie.

Usługi

W zakładce tej znajduje się lista usług przypisanych do konkretnego produktu jak np. wymiana opon rowerowych. Więcej informacji na temat usług znajdziesz tutaj.

Wykluczenia

Produkty mogą być wykluczane z niektórych porównywarek. Więcej informacji na temat wykluczeń produktów znajdziesz tutaj.

Zestawy z produktem

W tym miejscu znajdziesz zestawy, do których produkt został przypisany.

Zawartość

Promocja ta będzie widoczna dopiero przy wyborze wariantu produktu, nie będzie więc automatycznie widoczna na specjalnej podstronie Promocje.