leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Lista newsletterów

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 267 views

Z artykułu dowiesz się, jak wygląda lista newsletterów w sklepie na platformie AtomStore oraz jakie funkcje są dostępne.


Lista newsletterów

1. Przejdź do Newsletter > Lista newsletterów .

2. Na liście istnieją następujące pozycje:

 • planowana data;
 • tytuł;
 • grupa docelowa;
 • czy newsletter jest automatyczny;
 • czy klient ma otrzymać w ramach newslettera kupon;
 • status newslettera;
 • liczba wysłanych;
 • liczba otwartych wiadomości;
 • liczba wejść – ilu klientów znalazło się w sklepie dzięki kliknięciu na odnośnik w newsletterze;
 • liczba niedoręczonych;
 • or – open rate – współczynnik otwieralności;
 • ctr – click-through rate – jaki procent odbiorców kliknęło w link zamieszczony w wiadomości.

3. Z prawej strony znajdują się opcje, które umożliwiają:

 • edycję;
 • kopiowanie istniejącej listy;
 • aktywację listy;
 • podgląd;
 • podgląd mobilny;
 • testową wysyłkę;
 • usunięcie listy.

4. Dodatkowo lista newsletterów umożliwia filtrowanie listy według:

 • planowanej daty wysyłki;
 • tytułu;
 • grupy docelowej;
 • statusu;
 • liczby wysłanych;
 • liczby otwarć;
 • liczby wejść;
 • liczby niedoręczonych.

Aby przefiltrować listy według któregoś z powyższych kryteriów, należy kliknąć na interesującą nas pozycję.

Zawartość