leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z InFakt

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 164 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób zintegrować sklep na platformie AtomStore z programem księgowym InFakt.


Skąd pobrać dane niezbędne do integracji?

1. Dane dostępowe tj. Klucz API v3 powinni Państwo otrzymać bezpośrednio od InFaktu.


Konfiguracja ustawień w panelu AtomStore

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > API i Integracje FK/ERP > InFakt i kliknij Włącz .

2. Na początek należy skonfigurować niezbędne ustawienia do poprawnego działania integracji:

 • Klucz API v3 – należy podać klucz API otrzymany od InFaktu;
 • Atrybut PKWiU – należy wskazać atrybut, w którym znajdują się dane klasyfikujące towar wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
 • Powód zwolnienia z podatku VAT – opcjonalnie, jeżeli jest wykorzystywane zwolnienie z podatku VAT;
 • Podpis sprzedawcy – pole nieobowiązkowe, podpis będzie figurował na wydruku PDF faktury VAT.

3. Następnie przejdź do zakładki Domyślne parametry faktury . W tym miejscu ustaw następujące parametry:

 • Domyślny rodzaj eksportowanych faktur – jaki rodzaj faktury ma zostać domyślnie eksportowany; 
 • Domyślny status eksportowanych faktur – jaki status domyślnie otrzyma eksportowana faktura;
 • Domyślna data sprzedaży na fakturze – czy domyślną datą sprzedaży ma być data złożenia zamówienia przez klienta czy bieżąca data.

4. Przejdź do Powiązanie form płatności . W tej zakładce należy zmapować odpowiednie formy płatności.

5. Kolejno, w zakładce Automatyczne wystawianie i wysyłanie . Za pomocą ustawień w zakładce skonfigurować możesz:

 • Automatyczne generowanie faktur po otrzymaniu statusu – po nadaniu odpowiedniego statusu zamówienia faktura zostanie automatycznie wygenerowana; 
 • Automatyczne generowanie faktur po otrzymaniu statusu – wysyłaj wiadomość e-mail – ustaw, jeżeli chcesz wysyłać wiadomość mailową wraz z fakturą (w formacie PDF) w momencie, gdy zamówienie otrzyma wskazany w poprzednim ustawieniu status.

6. Przejdź do zakładki VAT OSS . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Rodzaj usługi – do wyboru: usługa nadawcza, usługa elektroniczna lub usługa telekomunikacyjna;
 • Typ usługi (rodzaj sprzedaży) – do wyboru: towar lub usługa;
 • Sposób ustalenia miejsca świadczenia usługi (pierwszy) – ;
 • Sposób ustalenia miejsca świadczenia usługi (drugi) – ;
 • Automatyczne generowanie faktur VAT OSS po otrzymaniu statusu –  po nadaniu odpowiedniego statusu zamówienia faktura VAT OSS zostanie automatycznie wygenerowana; 
 • Automatyczne generowanie faktur VAT OSS po otrzymaniu statusu – wysyłaj wiadomość e-mail – ustaw, jeżeli chcesz wysyłać wiadomość mailową wraz z fakturą VAT OSS (w formacie PDF) w momencie, gdy zamówienie otrzyma wskazany w poprzednim ustawieniu status.

7. Zapisz dane.

Zawartość