leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Tworzenie i zarządzanie statusami reklamacji

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 243 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz tworzyć oraz zarządzać statusami reklamacji.


Tworzenie statusu reklamacji

1. Przejdź do Sprzedaż > Reklamacje .

2. Kliknij Dodaj reklamację .

3.  Przejdź do zakładki Status / historia i wybierz opcję Zarządzaj statusami reklamacji .

4. Po wyświetleniu listy, możesz tworzyć nowe statusy reklamacji. Wpisz nazwę statusu.  Następnie wybierz, czy klient ma być automatycznie poinformowany (checkbox „informuj”) o zmianie statusu zgłoszenia. Jeśli nadanie danego statusu zgłoszenia zamyka je, to możesz zdecydować, czy dana reklamacja ma być dodana do archiwum reklamacji. Warto również ustalić, jakie statusy zamówienia przyjmuje zakończone zgłoszenie, np. zwrot i anulowane, aby system mógł wykonać ten proces automatycznie.

6. Po stworzeniu statusu reklamacji wróć do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Moduł B2B > Reklamacje > Statusy reklamacji . W zakładce Statusy reklamacji wskaż wartości dla:

  • domyślny status dla nowych reklamacji”;
  • statusy reklamacji rozpatrzonych” (możesz wybrać kilka statusów);
  • status reklamacji po dodaniu komentarza przez klienta” (nieobowiązkowy).

Zawartość