leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Algorytmy sortowania

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 423 views

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować algorytmy sortowania w sklepie na platformie AtomStore.


Uruchomienie modułu

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Wyszukiwarka > Wyszukiwarka – cloud smart search .

2. Przy opcji Elastyczne algorytmy sortowania ustaw Tak .

3. Zapisz dane.


Tworzenie algorytmu sortowania

1. Przejdź do Katalog > Algorytmy sortowania .

2. Kliknij Dodaj algorytm .

3. Zostanie wyświetlone okno tworzenia nowego algorytmu. W tym miejscu należy skonfigurować parametry. Na początek należy określić parametry ustawień ogólnych:

 • Nazwa;
 • Algorytm globalny – algorytm oznaczony jako globalny będzie zastosowany na tych listach produktów, którym nie przypisano innego algorytmu;
 • Algorytm wyszukiwarki;
 • Strony systemowe – zamiast kategorii możesz wskazać stronę systemową np. promocje/wyprzedaże;
 • Kategoria – kategoria/podkategoria produktów do której zostanie przypisany algorytm sortowania ;
 • Dynamiczne listy – analogicznie jak w przypadku stron systemowych, możesz wybrać jako alternatywę dla kategorii/podkategorii ;
 • Landing Pages;
 • Producenci.

4. Przejdź do sekcji Pozycjonowanie produktów – wartości domyślne . W tym miejscu możesz ustawić:

 • Minimalny stan dostępny (produktu);
 • Minimalna liczba dostępnych wariantów;
 • Ważność w dniach.

5. Kolejnym krokiem jest ustawienie kryteriów sortowania, czyli tego, jak mają się wyświetlać produkty na wirtualnych półkach. Warunkom należy nadać punktację, która będzie decydowała o ich ważności.

6. Przejdź do konfiguracji kryteriów. Jako pierwsze kryterium wybierz np. Dostępność produktu . W polu operator wybierz Minimum , Maksimum lub Dokładnie wybranej wartości. W niektórych przypadkach do wyboru może być tylko jeden operator, tak jak w podanym przykładzie jest to operator Dokładnie. W kryterium możesz wybrać np. takie opcje jak Priorytet sortowania oraz Wyróżnienie produktu . Ustawienia te bazują na opcjach: Wyróżniony oraz Priorytet sortowania , które znajdziesz w Katalog Produkty Edycja produktu Informacje ogólne .

7. Kolejnym krokiem jest przyjęcie punktacji dla poszczególnych warunków. Jeżeli chcesz, aby kryterium np. Marży było istotniejsze, musisz nadać mu odpowiednio wyższą liczbę punktów, np. 100, a dla dostępności produktów – 50.

8. Zapisz dane.


Dodawanie punktów ręcznie oraz zmiany pozycji

1. Oprócz automatyzacji, w algorytmach sortowania punkty możesz dodawać również manualnie. Jeżeli chcesz wykonywać operacje w ten sposób, przejdź do Katalog > Algorytmy sortowania i kliknij Zobacz produkty .

2. Na widoku pojawi się pełna lista produktów, które zostały posortowane automatycznie od największej ilości zebranych punktów. Klikając ikonę lupy, możesz przeglądnąć szczegóły punktacji.

3. Możesz również dodać punkty ręcznie, jeżeli wiele produktów spełnia kryteria na tym samym poziomie. Można to zrobić wpisując w kolumnie Punkty ręcznie dodatkowe liczby. Aby zmiany zostały zapisane, kliknij Zapisz , a gdy już zakończysz wszystkie prace – Odśwież indeks .

4. Możesz też zmieniać pozycje na listingu bez wprowadzania punktów ręcznie. Wystarczy przeciągnąć wybrany wiersz na pozycję wyżej lub niżej za pomocą ikony strzałek. Można również kliknąć ikonę Edytuj i zmienić nie tylko pozycję produktu, ale także określić w jakim dokładnie okresie ten towar ma być wyświetlany na tej pozycji. W razie wyprzedania danego towaru, możesz wskazać jaki produkt ma go zastąpić. 


Priorytety algorytmów sortowania

1. Przejdź do Katalog > Algorytmy sortowania > Edycja algorytmu .

2. W oknie dodawania lub edycji algorytmu znajdziesz dwa ustawienia:

 • Algorytm globalny – algorytm oznaczony jako globalny będzie zastosowany na tych listach produktów, którym nie przypisano innego algorytmu;
 • Algorytm wyszukiwarki.

3. Na etapie tworzenia algorytmu sortowania priorytet będzie miał zawsze ten, który jest przypisany do określonej kategorii lub dynamicznej listy. Jeżeli nie posiadasz takiego, wówczas priorytet będzie mieć algorytm z zaznaczonym ustawieniem Algorytm globalny – Tak .

Zawartość