leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Listy życzeń

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 198 views

Z artykułu dowiesz się czym jest moduł listy życzeń oraz przejdziesz cały proces konfiguracji w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień modułu

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Marketing > Listy życzeń i kliknij Włącz .

2. Skonfiguruj ustawienia modułu. Określić możesz takie parametry jak:

  • Domyślny status zamówień cząstkowych;
  • Automatyczne łączenie zamówień cząstkowych – zamówienia zostaną połączone w momencie zamknięcia listy ze względu na termin ważności lub wykupienia wszystkich przedmiotów.;
  • Domyślny status zamówienia zbiorczego.

3. Zapisz dane.


Tworzenie nowej listy życzeń

1.  Po zapisaniu danych przejdź do strony sklepu, a następnie wybierz zakładkę profilu użytkownika.

2. Gdy przejdziesz do profilu użytkownika, z listy dostępnych zakładek wybierz Listy życzeń (zakładka pojawi się po skonfigurowaniu ustawień i zapisaniu danych).

3. Zakładka Listy życzeń pozwala klientom na tworzenie spisu produktów, który chcieliby otrzymać i rozesłać do swoich gości (np. znajomych). Z prawej strony ekranu znajduje się sekcja Zarządzaj listą życzeń , a w niej przycisk Dodaj nową listę , dzięki której możesz utworzyć taki spis.

4. Kliknij przycisk dodawania. Zostanie wyświetlone okno dodawania. Wprowadzić w tym miejscu możesz następujące dane:

  • Nazwa;
  • Data od-do;
  • Status aktywności;
  • Lista przedmiotów.

5. Zapisz dane. Lista życzeń została utworzona.

6. Nowo utworzoną listę możesz:

  • Udostępnić;
  • Edytować;
  • Usunąć.

7. Jeżeli chcesz udostępnić listę, kliknij Wyślij . Zostanie wyświetlone okno tworzenia nowej wiadomości. Wpisz adres e-mail, treść wiadomości, a następnie kliknij Wyślij .

Listę życzeń możesz również udostępnić wklejając w wyszukiwarkę unikalny link.

8. W przypadku, gdy utworzysz więcej niż jedną listę życzeń, poprzednia zostanie dezaktywowana.


Dodawanie towarów do listy życzeń z karty produktu

1. Towary do listy życzeń możesz również dodać z poziomu karty produktu. Kliknij przycisk Dodaj do listy życzeń .

2. Produkt docelowo zostanie dodany do utworzonej wcześniej listy.

Zawartość