leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Remarketing dynamiczny Google Ads (wcześniej AdWords)

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 61 views

Remarketing dynamiczny Google Ads (wcześniej AdWords)

1. W Google Ads ID znajdziesz w Tools and settings > Measurement > Conversions .

2. Kliknij Install the tag yourself . ID konwersji będą cyfry następujące po “AW”.

3. Aby uruchomić remarketing dynamiczny, uzupełnij pole: Google Ads remarketing – conversion_ID , który jest tożsamy z kodem wygenerowanym bezpośrednio w panelu Google Ads.

4. Zapisz dane.

Zawartość