leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z GLS

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 193 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia integracji z kurierem GLS w sklepie na platformie AtomStore.


Skąd pobrać dane niezbędne do integracji?

1. Aby móc zintegrować sklep z usługami kurierskimi GLS należy podpisać umowę. W tym celu wypełnij formularz kontaktowy.

2. Następnie, od GLS powinieneś otrzymać dane niezbędne do integracji:

 • Login;
 • Hasło API.

3. Skopiuj powyższe dane do schowka.


Konfiguracja ustawień po stronie AtomStore

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Kurierzy > GLS i kliknij Włącz .

2. Rozwiń listę ustawień. Na początek zacznij od ustawień ogólnych. W tym miejscu należy skonfigurować takie parametry jak:

 • Forma dostawy – należy zmapować formę dostawy odpowiadającą kurierowi GLS;
 • Uwagi do przesyłki – możesz użyć znaczników: #numer_zamowienia#, #id_klienta#, #uwagi_kurier#;
 • Referencja – domyślny opis przesyłki – maksymalna ilość znaków wynikowego tytułu: 25;
 • Format etykiety – tylko w trybie integracji API;
 • Generuj pliki wymiany tylko dla powiązanej formy dostawy – tylko w trybie integracji FTP;
 • Odbiór przesyłki po … dniach – w jakim czasie ma zostać odebrana przesyłka przez kuriera;
 • Zmień status zamówienia po wygenerowaniu listu przewozowego na – pozostaw puste aby system nie zmieniał automatycznie statusu zamówienia po wygenerowaniu listu przewozowego GLS;
 • Sposób informowania klientów przez obsługę GLS – w jaki sposób klient ma zostać poinformowany o przesyłce;
 • Nie wysyłaj adresu e-mail odbiorcy – tak/nie;
 • Wyświetlaj przycisk 'Zamknij zbiór’ na okienku generowania przesyłek – tak/nie;
 • Usuwaj list przewozowy w systemie GLS po usunięciu nr przesyłki – ustawienie na Tak spowoduje, że po usunięciu numeru przesyłki po stronie GLS zostanie usunięty wygenerowany do niego list przewozowy;
 • Blokuj możliwość wygenerowania paczki przed opłaceniem zamówienia – nie dotyczy zamówień pobraniowych;  
 • Usuwaj listy przewozowe (pliki) starsze niż … dni – pozostaw 0, aby nie usuwać przestarzałych plików. 

3. Następnie przejdź do zakładki Dane dostępowe i tryb integracji . W tym miejscu wprowadź:

 • Tryb integracji – FTP lub API; 
 • API – użytkownik – login API;
 • API – hasło – hasło API;
 • Tryb testowy – tak/nie (ustawienie na Nie spowoduje uruchomienie integracji w trybie produkcyjnym);
 • Korzystaj z FTP (vs. pobranie pliku) – w przypadku trybu FTP;
 • FTP host – w przypadku trybu integracji FTP;  
 • FTP login – w przypadku trybu integracji FTP;
 • FTP hasło – w przypadku trybu integracji FTP;
 • FTP katalog – w przypadku trybu integracji FTP.

4. Kolejno, w zakładce Waga paczki określ:

 • Domyślna waga paczki – istotne tylko podczas ręcznego wprowadzania całościowych wag przesyłek. Nieistotne dla automatycznego wyliczania ciężaru paczek na podstawie wag produktów w zamówieniach.;
 • Maksymalna waga paczki – gdy maksymalna waga będzie określona i przekroczona wagą zamówienia, system sam zaznaczy więcej niż jedną paczkę i podzieli odpowiednio wagę zamówienia;
 • W przypadku brakujących wag odpytuj o – możesz wybrać czy w takiej sytuacji odpytywać o wagę paczki czy wagę produktu.

4. Przejdź do Statusy zamówień . W tym miejscu należy zmapować odpowiednie statusy zamówienia względem stanu przesyłki. 

 • Status zamówienia przy statusie przesyłki Skan kontrolny KK – ;
 • Status zamówienia przy statusie przesyłki Zwrot do nadawcy – status odpowiadający zwrotowi do nadawcy;
 • Status zamówienia przy statusie przesyłki Doręczona – status odpowiadający doręczeniu przesyłki;
 • Status zamówienia przy statusie przesyłki Doręczona w innej filli – status odpowiadający doręczeniu przesyłki w innej filii;
 • Status zamówienia przy statusie przesyłki Doręczona Parcel Shop – status odpowiadający doręczeniu przesyłki przez parcel shop;
 • Status zamówienia przy statusie przesyłki Doręczona na poczcie – status odpowiadający doręczeniu przesyłki na poczcie.

5. Zapisz dane. Integracja została skonfigurowana.

Zawartość