leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Multistore

Przeczytanie zajmie Ci: 13 minuty 792 views

Z artykułu dowiesz się, jak uruchomić moduł multistore oraz jak możesz skonfigurować ustawienia oraz zarządzać wieloma sklepami jednocześnie.


Aktywacja modułu multistore

Moduł Multistore pozwala na stworzenie wielu katalogów produktów i prowadzenie sprzedaży pod wieloma domenami za pomocą jednego panelu AtomStore. Korzystając z modułu możesz oferować:

 • Różny asortyment pod różnymi domenami;
 • Ten sam asortyment pod różnymi domenami z różnymi cennikami;
 • Cały asortyment pod domeną główną oraz wybrany asortyment pod domeną dodatkową;
 • Ten sam asortyment dla klientów z różnych krajów.

1. Aby aktywować moduł multistore przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Multistore i kliknij przycisk Włącz .

Mechanizm Multistore pozwala na stworzenie wielu katalogów produktów i prowadzenie sprzedaży pod wieloma domenami za pomocą jednego panelu AtomStore. Możesz skonfigurować takie ustawienia jak:

 • Opcjonalne rozróżnianie form dostawy – opcja pozwala przypisać wybrane formy dostawy do danego sklepu multistore. Aby tego dokonać należy przejść do edycji formy dostawy i wybrać odpowiedni sklep;
 • Opcjonalne rozróżnianie form płatności – opcja pozwala przypisać wybrane formy płatności do danego sklepu multistore. Aby tego dokonać należy przejść do edycji formy płatności i wybrać odpowiedni sklep;
 • Rozróżnianie narzutów u dostawców – przy aktywnej polityce cenowej masz możliwość definiowania narzutów w każdym sklepie indywidualnie;
 • Automatyczne przekierowanie wg geolokalizacji przy pierwszej odsłonie sklepu – klienci, którzy odwiedzają sklep będą przenoszeni na odpowiedni multistore w zależności od lokalizacji z której pochodzą . Zalecane tylko w sytuacji, gdy pod każdym krajem (oraz językiem) tworzysz osobną domenę oraz osobny multistore.;
 • Rozróżnianie opinii produktów – opinie przypisane do produktów w różnych sklepach będą prezentowane wyłącznie w sklepie, w którym zostały dodane;
 • Łącz koszyki pomiędzy różnymi sklepami – klient, który uzupełnił koszyk w jednym sklepie będzie mógł odtworzyć go również w innym.

2. Zapisz dane.

3. Po zapisaniu danych moduł pojawi się w Ustawienia > Multistore .

4. W ustawieniach możesz również konfigurować parametry dla każdego sklepu z osobna.


Tworzenie nowego multistore

1. Przejdź do Ustawienia > Multistore

2. W tym miejscu możesz podejrzeć listę sklepów, dodać nowy lub edytować już istniejący. Aby dodać nowy sklep kliknij Dodaj sklep .

Konfiguracja modułu umożliwia:

 • Utworzenie nowego sklepu;
 • Zdefiniowanie nazwy domeny, kraju, języka i cennika dla nowego sklepu;
 • Utworzenie nowego drzewa kategorii;
 • Wybór szablonu dla dodatkowego sklepu.

3. Zostanie wyświetlone okno dodawania nowego sklepu. W tym miejscu możesz określić parametry takie jak:

 • Nazwa – nazwa sklepu;
 • Główny – W sytuacji gdy klient wszedł na sklep w domenie, której nie ma zdefiniowanej w żadnym multistore ;
 • Domena – adres domeny sklepu;
 • Domena zdjęć;
 • Szablon – szablon sklepu;
 • Krótki opis sklepu;
 • Słowa kluczowe;
 • Język – domyślny język sklepu;
 • Domyślne sortowanie produktów – ;
 • Domyślna forma dostawy – forma dostawy, która domyślnie będzie wybierana w sklepie;
 • Domyślna forma płatności – forma płatności, która domyślnie będzie wybierana w sklepie;
 • Replikowanie kategorii sklepu – możliwość replikacji kategorii z dotychczasowego sklepu;
 • Atrybut z opisem produktu;
 • Logo do e-maili;
 • Dane firmy;
 • Cennik;
 • SMTP;
 • SMTP – Newsletter.

4. Zapisz dane.

5. Po zapisaniu danych pojawi się nowy sklep.


Zależności

Wymuszanie kraju na podstawie geolokalizacji

1. Aby kraje były rozpoznawane na podstawie geolokalizacji musisz mieć aktywowaną funkcję geolokalizacji. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Języki i geolokalizacja i kliknij Włącz .

2. Następnie wprowadź parametry niezbędne do uruchomienia geolokalizacji. Są to:

 • Klucz API InfoDB – kliknij tutaj (link: https://www.ipinfodb.com/api), aby pobrać klucz API;
 • Korzystanie z listy IP w bazie danych – Wymaga zakupu bazy danych lub dodania w stopce sklepu informacji o korzystaniu z darmowej bazy danych (np. http://lite.ip2location.com/database/ip-country). W celu instalacji bazy należy dodać zgłoszenie przez BOK;
 • Ustawianie języka w zależności od języka przeglądarki;
 • Wykluczanie sprawdzania lokalizacji dla konkretnych adresów IP;
 • Zmiana języka – przekierowanie na przypisaną domenę, jeżeli jest inna niż obecna .

3. Zapisz dane.

Wymuszanie kraju na podstawie języka przeglądarki

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Języki i geolokalizacja .

2. W polu Ustawianie języka w zależności od języka przeglądarki zaznacz opcję Tak .

3. Zapisz dane.

Wymuszanie sklepu na podstawie wyboru języka

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Zależności .

2. Jeżeli chcesz, aby sklep był uruchamiany po wyborze np. Języka przejdź do sekcji Język . Kolejno z listy Automatyczna aktywacja wybierz parametry, na podstawie których uruchamiana będzie domena sklepu.

Więcej informacji na temat konfiguracji zależności znajdziesz tutaj.


Przyjazne linki

1. Przejdź do Ustawienia > SEO > Preferencje .  

2. W polu Język niewidoczny w przyjaznych linkach ustaw, czy języki mają być prefiksowane przez kod języka. Pozostaw puste, aby był to język domyślny. Pozostałe języki prefiksują przyjazne linki dwuliterowym kodem języka + ukośnik (np. /uk/strona-produktu).

3. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po wybraniu wersji językowej, system aktywuje domenę sklepu, który został wcześniej dodany.


Replikacja kategorii oraz produktów

1. Przejdź do Ustawienia > Multistore > Edycja .

2. W polu Replikuj kategorie produktów wybierz, z jakiego sklepu kategorie mają być powielone. Kolejno, wybierz czy mają zostać zreplikowane kategorie oraz produkty lub same kategorie.

Ustawienie działa w następujący sposób – jeżeli posiadasz kategorie w sklepie, np:

Sklep główny

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2 (+ przypisne dwa produkty)

Zaznaczając opcję  Kategorie oraz przypisania produktów , ustawienia zostaną zreplikowane w ten sposób:

Sklep główny

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2 (+ przypisne dwa produkty)

Multistore

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2 (+ przypisne dwa produkty)

Jeżeli natomiast wybierzesz opcję Same kategorie , wtedy replikacja wyglądać będzie następująco:

Sklep główny

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2 (przypisne dwa produkty)

Multistore

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2

3. Zapisz dane.

4. Po zapisaniu danych i przejściu do Katalog > Kategorie możesz zobaczyć, że pojawiło się drzewko kategorii przy dodanym wcześniej multistore.

5. W sytuacji, gdy istnieje replikacja na multistore, np. z wersji polskiej na wersję czeską – w takim przypadku wszystko co zostanie wypełnione w polskiej wersji będzie replikowane na wersję czeską. Z kolei, jeżeli wypełniona zostanie wersja czeska, zmiany nadpisane zostaną z wersji w języku polskim.


Synchronizacja danych

Moduł synchronizacji danych służy do automatycznej wymiany danych między panelami lub w modelu multistore. Oferuje dwustronną wymianę danych, jak zdjęcia, opisy produktów czy katalog, ale również dane sprzedażowe. Moduł działa za pośrednictwem API AtomStore, które umożliwia połączenie jednego panelu AtomStore z innym panelem (panelami) sklepu również pracującym na systemie AtomStore. Synchronizacja paneli to alternatywa dla modelu multistore, czyli zarządzania wieloma sklepami z jednego panelu.

Moduł synchronizacji vs. multistore

Korzystając z multistore wszystkie sklepy współdzielą konfiguracje w zakresie np. programu lojalnościowego, kuponów rabatowych. Multistore nie sprawdzi się, gdy chcesz prowadzić jednocześnie np. sprzedaż B2C i B2B. W takiej sytuacji lepiej wybrać dwa panele z modułem synchronizacji.

Konfiguracja modułu synchronizacji

1. Aby uruchomić synchronizację danych przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Katalog i magazyn > Synchronizacja i kliknij Dostępny .

2. Wprowadź dane dostępowe:

 • Atom API zdalne (do odczytu danych) – adres API sklepu głównego;
 • Atom API zdalne – login – login administratora sklepu głównego;
 • Atom API zdalne – hasło – hasło administratora sklepu głównego;
 • Atom API lokalne – login – login administratora sklepu podrzędnego;
 • Atom API lokalne – hasło – hasło administratora sklepu podrzędnego.

3. Wprowadź parametry związane z synchronizacją danych, takie jak:

 • Synchronizacja produktów – ustawienie pozwala określić jak ma zachowywać się synchronizacja dotycząca produktów. Ustawienia na:
  • tworzenie i aktualizacja – synchronizacja będzie tworzyć nowe towary oraz aktualizować towary już będące w panelu;
  • tylko tworzenie brakujących – synchronizacja będzie jedynie tworzyła nowe produktu, w przypadku ich braku w panelu, natomiast nie będzie aktualizować już istniejących.
 • Aktywność tworzonych towarów – ustawienie pozwala określić z jakąś aktywnością mają się tworzyć towary w panelu podrzędnym:
  • zgodnie ze sklepem głównym – towary będą tworzone ze statusem, który jest ustawiony w sklepie głównym;
  • zawsze aktywne – wszystkie towary będą tworzone ze statusem “aktywny”;
  • zawsze nieaktywne – wszystkie towary będą tworzone ze statusem “nieaktywny”. 
 • Synchronizacja produktów – id sklepu (Multistore) w sklepie głównym – w przypadku synchronizacji produktów ze sklepu multistorowego należy podać id takiego sklepu. Aby pobierać dane dostępowe ze wszystkich sklepów zdefiniowanych w sklepie głównym, pozostaw to pole puste. W przypadku pobierania danych z wielu, wybranych sklepów, podaj ich id po przecinku;
 • Synchronizacja produktów – id cennika w sklepie głównym – należy wprowadzić id cennika, z którego ceny będą importowane jako domyślne. Pozostaw puste pole (lub 0), jeżeli w obu sklepach domyślny jest ten sam cennik;
 • Synchronizacja produktów – pola, które mają być ignorowane podczas aktualizacji kartoteki – należy podać, które pola produktów mają być ignorowane podczas aktualizacji. Ustawienie to dotyczy jedynie aktualizowanych kartotek, NIE dotyczy nowo zakładanych kartotek;
 • Synchronizacja produktów – zapisuj znaczniki dynamicznych list w opisach – ustawienia na “tak” sprawi, że w opisach produktów znajdą się znaczniki klasyfikujące je do danych list dynamicznych. Nie jest to opcja zalecana, ponieważ najczęściej różne sklepy posiadają różne listy dynamiczne, lub też mają one różne identyfikatory;
 • Synchronizacja produktów – pomijaj zapis produktów przypisanych do producentów – należy podać nazwę producenta (bądź producentów – oddzielając ich przecinkiem), których produkty mają być pomijane podczas synchronizacji;
 • Szczegółowa synchronizacja zdjęć (kolejność, tytuły, opisy) – zaznaczenie opcji “tak” powoduje szczegółową synchronizację zdjęć z zachowaniem ich kolejności, tytułów, opisów;
 • Synchronizacja promocji – należy ustalić, czy promocje mają być synchronizowane;
 • Ostatnia synchronizacja produktów – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Administrator posiada również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej;
 • Stany magazynowe – synchronizuj z uwzględnieniem rezerwacji w sklepie głównym – ustawienie pozwala określić czy synchronizowane stany magazynowe mają być pomniejszane o ilości zarezerwowane, czy też nie;
 • Stany magazynowe – importuj stan u dostawców – należy podać ID dostawców, których stany magazynowe mają zostać importowane (można podać wielu rozdzielając ich przecinkiem). Uwaga: opcja wymaga identycznych nazw dostawców w obu sklepach! W przypadku pozostawienia tego pola pustego synchronizacja importuje jedynie stan magazynu własnego;
 • Importuj stany z m. własnego w sklepie głównym na konto dostawcy – z listy należy wybrać dostawcę, na stan którego będzie synchronizować się stan magazynu własnego w sklepie głównym. W przypadku nie wybrania żadnego dostawcy, stan magazynowy magazynu własnego w sklepie głównym będzie synchronizował się na stan magazynowy własny w sklepie podrzędnym;
 • Synchronizuj statusy dostępności – w przypadku wybrania “tak” statusy dostępności towarów będzie synchronizowany ze sklepu głównego. Uwaga: dotyczy jedynie ręcznych statusów dostępności;
 • Ostatnia synchronizacja stanów – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Administrator posiada również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej;
 • Wysyłaj zamówienia – należy ustawić, czy w czasie synchronizacji mają być importowane zamówienia;
 • Wysyłaj zamówienia ze statusami – należy podać statusy zamówień, które mają zostać importowane. Pozostaw niewybrane, aby wysyłać do sklepu głównego wszystkie zamówienia;
 • Sufiks adresów e-mail wysyłanych do sklepu głównego – w tym ustawieniu można nadać sufiks dodawany adresem mailowym przesłanym w zamówieniach w synchronizacji;
 • Wysyłka zamówień – źródło, które zostanie przypisane w sklepie głównym – należy podać klucz źródła zdefiniowanego w ustawieniach sklepu głównego. Aby przekazać oryginalne źródło zamówienia należy użyć znacznika #zrodlo# . Jeśli chcemy aby wszystkie zamówienia ze sklepu podległego, miały takie samo źródło w panelu głównym, możemy wpisać np. nazwę domeny – podlegly.pl etc;
 • Wysyłka zamówień – ID sklepu (multistore), do którego zostanie przypisane zamówienie [nazwa_sklepu] – należy podać nr id sklepu do którego zostaną przypisane zamówienia ze sklepu [nazwa_sklepu]. Jeżeli moduł multistore nie jest uruchomiony, należy pozostawić pole puste (lub wpisać 0);
 • Wysyłaj statusy zamówień – czy statusy zamówień mają być wysyłane podczas importu. Statusy zamówień muszą zostać zmapowane;
 • Ostatnia synchronizacja zamówień – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji zamówień. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Administrator posiada również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej. Do zamówień zsynchronizowanych ze sklepem głównym zostaje dołączona informacja w kolumnie numer zewnętrzny na liście zamówień. Cofnięcie daty i pobranie jeszcze raz zamówień z takim identyfikatorem nie spowoduje dodania nowego zamówienia ani zaktualizowania już istniejącego;
 • Ostatnia synchronizacja reklamacji – informacja o ostatniej pomyślnej synchronizacji reklamacji. Jest to również informacja, że wszystkie zmiany po tej dacie zostaną w nowej synchronizacji importowane. Administrator posiada również możliwość ręcznej zmiany tej daty, tak, aby synchronizacja pobrała dane zmodyfikowane wcześniej.

4. Zapisz dane.


Wyświetlanie danych w multistore:

1. W przypadku konfiguracji:

 • Jeden kraj – jeden cennik;
 • Jeden multistore – jeden kraj – jeden cennik.

np.

 • Sklep w Polsce – cennik PL – Polska -> waluta PLN
 • Sklep w Czechach – cennik CZ – Czechy -> waluta CZK
 • Sklep na Słowacji – cennik SK – Słowacja -> waluta EUR

+ indywidualne stawki VAT dla kraju. W widokach:

 1. Produktów – wyświetlone będą ceny w cennikach (np. w EUR i PLN);
 2. Cenników – j.w, natomiast w tym miejscu dochodzi jeszcze możliwa edycja;
 3. Edycji produktu – j.w. (zakładka Ceny) – w tym miejscu są pozostałe czynniki
 4. Edycji promocji – jeżeli wejdziesz w edycję promocji przypisanej tylko do jednego sklepu – nastąpi prawidłowe rozpoznanie stawki VAT i cen produktu (wariantu) aby dobrze wyświetlić cenę edytowaną
Zawartość

Dla tego ustawienia wymagane jest prawidłowe ustawienie w: Języki i geolokalizacja > Klucz API IPInfoDB.

Zweryfikuj uruchomienie tej opcji z wymogami prawnymi w ramach UE, zgodnie z którymi zabronione jest blokowanie dostępu do sklepu ze względu na pochodzenie użytkownika.

Ustawienie powiązane z Ustawienia > SEO > Nierozpoznana domena – przekierowywuj na…