leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Ustawienia plików cookies

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 811 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować powiązania pomiędzy plikami cookies a ustawieniami w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja zgód marketingowych

1. Aby ciasteczka zadziałały poprawnie, na początku wymagane jest skonfigurowanie zgód marketingowych. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > RODO , a następnie w ustawieniu Wymagaj zgody dla wywoływania zewnętrznych skryptów marketingowych zaznacz opcję Tak – szczegółową .

2. Do poprawnego działania niezbędne będą również zmiany w szablonie, jeżeli posiadasz stary szablon sklepu. W sklepach działających na nowym szablonie będzie działać to domyślnie. Skontaktuj się z działem BOK, aby upewnić się że ustawienia zadziałają bez konieczności modyfikacji ze strony webmastera.

3. Po skonfigurowaniu ustawienia opisanego w punkcie pierwszym należy jak najszybciej dodać kategorie, a następnie powiązać z nimi ustawienia. W tym celu przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Ciasteczka .


Powiązanie plików cookies z ustawieniami

1. Po włączeniu ustawienia system zaczyna zapisywać w Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Ciasteczka wszystkie ciasteczka, jakie zostały wygenerowane każdemu klientowi sklepu.

2. Dla działania mechanizmu musisz dodać:

  • Kategorię główną;
  • Podkategorię.

3. Kliknij przycisk Kategorie ,

 A następnie kliknij Dodaj kategorię główną .

4. Zostanie wyświetlone okno dodawania nowej kategorii głównej. Wprowadź Nazwę oraz Opis i kliknij Zapisz .

5. Do kategorii głównej dodaj także podkategorię . Przykładowo, jeżeli w kategorii głównej utworzyłeś Analitykę – śledzenie zachowań , jako podkategorię możesz dodać śledzenie przez Google Analytics .

6. W podkategorii należy powiązać ustawienia z ciasteczkiem. Przejdź do edycji podkategorii, a następnie w polu Ustawienia określ, które z ustawień ma być powiązane z kategorią. Przykładowo, jeżeli dodałeś kategorię Google Analytics, zaznacz opcje [Kody marketingowe JS] Google Analytics – Google Analytics 4 – gtag.js – enchanched e-comemrce oraz [Kody marketingowe JS] Google Analytics – Google Analytics UA (np. UA-11678976-1) .

7. Zapisz dane i przejdź do strony sklepu w trybie Incognito. Na dole strony kliknij przycisk Ustawienia .

8. Zostanie wyświetlone okno ustawień plików cookies. Kluczowe w tym miejscu jest pole Zgoda na zewnętrzne pliki cookie . Kliknij znajdujący się przy nim napis Więcej informacji .

Po rozwinięciu, wyświetlone zostaną dodane wcześniej kategorie oraz podkategorie. Klient akceptując daną kategorię/podkategorię będzie akceptować również działania przypisanych do nich ustawień . Wybierz kategorię , a następnie kliknij ikonę “x”. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Ok, rozumiem .

9. W podkategorii można informacyjnie (nie ma żadnego wpływu na działanie) zaznaczyć również ciasteczka. Jest to po, to żeby na liście ciasteczek było wiadomo, które opcje są już przypisane do kategorii, a które nie. Dzieje się tak, ponieważ ciasteczko jest informacją dla administratora, żeby wiedzieć, że takie ciasteczko się utworzy i trzeba dodać kategorię dla tego ustawienia.


Tworzenie wzorca w plikach cookies

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Ciasteczka .

2. Kliknij przycisk Dodaj wzorzec .

3. Po wyświetleniu okna wybierz ciasteczko, które chcesz dodać oraz wzorzec.

4. Po dodaniu wzorca i przejściu do Edycji kategorii w polu Ciasteczka będziesz mógł wybrać utworzony wcześniej wzorzec.

5. Wzorce warto stosować w sytuacji, gdy system zewnętrzny zapisuje pliki cookies różniące się identyfikatorem. Nie trzeba wtedy kategoryzować każdego pliku z osobna, lecz można stworzyć odpowiedni wzorzec.

Zawartość