leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Jak uruchomić moduł RMA

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 332 views

Z artykułu dowiesz się jak uruchomić moduł zwrotów i reklamacji w sklepie na platformie AtomStore.


Uruchomienie modułu RMA

1. Napisz do BOK-u przez system ticketowy, że chcesz wypróbować moduł RMA. Pamiętaj, że trzymiesięczne testy są za darmo.

2. Aktywuj moduł w panelu Ustawienia > Konfiguracja sklepu > B2B > Moduł RMA

3. Moduł reklamacji pojawi się w zakładce Sprzedaż > Reklamacje

4. Jeżeli chcesz ograniczyć liczbę osób, które obsługiwać będą reklamacje przejdź do Ustawienia > Grupy uprawnień > Dodaj nową i stwórz grupę uprawnień. Aby ograniczyć dostęp tylko do reklamacji, zaznacz uprawnienia do „Sprzedaż – Reklamacje” oraz „Sprzedaż – Zamówienia (tylko do odczytu)”.

5. W zakładce Ustawienia > Administratorzy możesz przypisać członków zespołu do nowoutworzonej grupy uprawnień. Z edycji administratora przejdź do opcji „Grupa” i wybierz z listy odpowiednią grupę uprawnień.


Konfiguracja modułu RMA

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > B2B > Reklamacje .

2. Ustal format numeru reklamacji. Możesz tutaj skorzystać ze znaczników takich jak:

 • #rok#;
 • #miesiąc#;
 • #numer#.

Opcjonalnie możesz również dodać własne informacje do numeru reklamacji np.

 • liczby;
 • litery;
 • znaki specjalne.

3. Określ domyślny termin rozpatrzenia reklamacji (w dniach). Reklamacje, które nie zostaną rozpatrzone w ustalonym terminie zostaną w systemie oznaczone jako Przeterminowane . W takiej sytuacji administrator otrzyma odpowiedni komunikat.

4. Wybierz, czy przypisywanie administratorów odbywa się:

 • zawsze ręcznie – administrator może przypisać konkretną osobę w edycji zgłoszenia;
 • do opiekuna zamówienia, dalej ręcznie (aktywne tylko dla B2B) – funkcja ma zastosowanie w modelu e-commerce B2B, gdy do zamówienia klienta przypisywany jest z reguły handlowiec (opiekun);
 • do opiekuna zamówienia, dalej losowo (aktywne tylko dla B2B) – funkcja ma zastosowanie w modelu e-commerce B2B, gdy do zamówienia klienta przypisywany jest z regułu handlowiec (opiekun);
 • zawsze losowo – z grupy uprawnionych do odczytu;
 • losowo w ramach przypisania operatorów do typów zgłoszeń – po wybraniu tej opcji, w typach reklamacji pojawi się opcja przypisania wybranego typu zgłoszenia do konkretnej osoby/osób.

5. Podaj e-mail odbioru reklamacji.

6. Przejdź do ustawienia Przypominaj o konieczności rozpatrzenia reklamacji na … dni przed terminem i ustal, ile dni przed terminem system ma przypominać o rozpatrzeniu  reklamacji. Ustawienie powiązane jest z ustawieniem domyślnego terminu rozpatrzenia reklamacji .

7. Wybierz typ zgłoszeń oraz ustal dopuszczalny termin zwrotu (w dniach). Więcej informacji na temat typów zgłoszeń znajdziesz tutaj:

8. Zdecyduj, od nadania jakiego statusu zamówienia wyliczany jest dopuszczalny termin zwrotu. Jest to bardzo istotne, ponieważ klient musi mieć realną szansę na zwrot towaru.

9. Wybierz, jaki jest domyślny koszt klienta. Ustawienie ma zastosowanie, jeżeli chcesz naliczać klientom dodatkowe opłaty, np. za obsługę reklamacji czy przesyłkę. Nie jest to pole obowiązkowe, ponieważ koszt można w każdej chwili dodać do zgłoszenia podczas obsługi. Koszt klienta zostanie odliczony od kwoty do zwrotu. 

10. Ustal, czy możliwy jest zwrot częściowy lub tylko całości zamówienia. Rekomendowane jest wybranie opcji Tak .

11. Zdecyduj, czy chcesz wysyłać powiadomienia o komentarzu klienta. Takie powiadomienie trafi na skrzynkę pracownika, który opiekuje się zgłoszeniem.


Konfiguracja adresów e-mail do obsługi reklamacji

1. Aby skonfigurować serwer poczty dla wychodzących z systemu wiadomości związanych z reklamacjami przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Serwer poczty wychodzącej . Jeżeli nie chcesz wprowadzać dodatkowych serwerów pocztowych, nie jest to obowiązkowe. Warto jednak podać adresy e-mail, na które mają być wysyłane powiadomienia dotyczące zgłoszeń oraz na jakie będą spływać odpowiedzi klientów, którzy skorzystają w swojej skrzynce e-mail z opcji Odpowiedz .


Lista reklamacji

1. Listę reklamacji znajdziesz w Sprzedaż Reklamacje . W tym miejscu oprócz wszystkich złożonych reklamacji znajdziesz również filtry, które pozwalają wyszukiwać konkretne zgłoszenia. Reklamacje możesz wyszukiwać między innymi na podstawie: ID, numeru reklamacji, producenta, produktu, planowanej daty rozpatrzenia czy rzeczywistej daty rozpatrzenia przez administratora.

Zawartość

Wpisanie cyfry zero sprawi, że administrator nie dostanie przypomnienia.