leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Uprawnienia

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 282 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz tworzyć różne grupy uprawnień oraz ograniczyć dostęp do niektórych zakładek.


Tworzenie grup uprawnień

Jeżeli chcesz ograniczyć dostęp do poszczególnych zakładek wybranym osobom, możesz stworzyć nową grupę uprawnień.

1. Przejdź do Ustawienia > Grupy uprawnień > Dodaj nową grupę .

2. Wprowadź nazwę dla grupy uprawnień oraz zaznacz, jakie uprawnienia mają być dostępne dla tworzonej grupy. Administratorzy przypisani do danej grupy uprawnień, będą mieli dostęp tylko do wcześniej przyznanych modułów i funkcjonalności. Członkowie grupy po zalogowaniu do panelu, będą mieli dostęp tylko do tych określonych modułów oraz funkcjonalności.

3. Zapisz dane.

4. Po kliknięciu przycisku system wygeneruje nowe uprawnienia, a następnie zostaniesz przeniesiony do strony głównej sklepu, gdzie wyświetlony zostanie komunikat o poprawnym zapisie.

5. Po utworzeniu grupy uprawnień, będziesz mógł przypisać administratora do konkretnej grupy.


Ograniczanie uprawnień

Możesz również ograniczyć dostęp do części uprawnień poprzez ich wyłączenie dla wybranych grup uprawnień.

1. Przejdź do Ustawienia > Grupy uprawnień > Edycja .

2. Z listy funkcjonalności odznacz te, które chcesz aby nie były wyświetlane w panelu po zalogowaniu przez użytkownika.

3. Zapisz dane, a następnie zaktualizuj dane poprzez przycisk Zapisz nowe uprawnienia .

Zawartość