leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z Allegro One

Przeczytanie zajmie Ci: 5 minuty 110 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować usługę Allegro One w sklepie na platformie AtomStore.


Jak to działa?

Sprzedawca na Allegro udostępnia możliwość sprzedaży przez Allegro One. Następnie klient dokonuje zamówienia w Allegro i wybiera odpowiednią formę dostawy (Allegro One). Kolejno, zamówienie zostaje przekazane do AtomStore, a następnie z poziomu panelu można bezpośrednio nadać list przewozowy.


Formy dostawy w module ‘Wysyłam z Allegro’

 • Allegro One Punkt – m.in. auchan, kolporter;
 • Allegro One Box – automaty allegro;
 • Allegro One Kurier – dostawa do domu.

Usługa Allegro One może być realizowana przez:

 • UPS → Wysyłanie paczek do punktów (Allegro One Punkt) oraz do automatów (Allegro One Box);
 • Allegro Kurier → Wysyłanie paczek do punktów (Allegro One Punkt), automatów (Allegro One Box), a także bezpośrednio na adres domowy (Allegro One Kurier).

W obydwu przypadkach mamy dostawy do: punktów i automatów. Różnica polega na dostawie do domu przez Allegro One Kurier.


Konfiguracja integracji

1. Udostępnianie formy dostawy w cenniku Allegro

1. Przejdź do Sprzedaż Ustawienia sprzedaży Ustawienia dostawy Cenniki dostaw . Następnie kliknij przycisk Zmień .

2. W edycji cennika form dostawy udostępnij: 

 • Allegro One (Punkt, Box) → Realizowane przez UPS;
 • Allegro One (Punkt, Box, Kurier) → Realizowane przez Allegro One Kurier.

Kolejno, ustal cennik dla wybranej formy dostawy.

3. Zapisz dane.

2. Uruchomienie crona odpytującego Allegro o serwisy

1.  Po podpisaniu umowy z Allegro, przejdź do panelu AtomStore i uruchom skrypt:

nazwasklepu/admin/wza_allegro/get_delivery_services .

2. Przejdź do Logi Integracje . W tym miejscu znajdziesz log /parcel-management/delivery-services .

3. W kolumnie Output kliknij Rozwiń .

W tym miejscu zostaną zwrócone serwisy oraz ich ID z Allegro. Istotne jest znalezienie takich serwisów jak:

 • „name”: „Allegro One (UPS)” → realizowane przez UPS;
 • „name”: „Allegro One Box (One Kurier) – dostawa jutro” → Allegro One Box (realizowane przez allegro);
 • „name”: „Allegro One Punkt (One Kurier) – dostawa jutro” → Allegro One Punkt (realizowane przez allegro);
 • „name”: „Allegro One Kurier” →  Allegro One Kurier (realizowane przez allegro).

Na potrzeby dalszej konfiguracji skopiuj ID każdego z powyższych serwisów.

3. Ustawienia modułu ‘Wysyłam z Allegro’

1. Przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Kurierzy Wysyłam z Allegro .

2. W kolumnie Wartość uzupełnij pola wcześniej wspomnianymi Service ID . Jeżeli realizujesz zamówienia przez UPS wypełnij pola:

 • Allegro One (UPS) – service id; 

Jeżeli natomiast przez Allegro One Kurier, wtedy uzupełnij:

 • Allegro One Box (One Kurier) – dostawa jutro  – service id;
 • Allegro One Punkt (One Kurier) – dostawa jutro  – service id;
 • Allegro One Kurier – service id.

4. Mapowanie form dostawy w ustawieniach integracji

1. Przejdź do Sprzedaż Formy dostawy . W tym miejscu należy utworzyć formy dostawy odpowiadające usługom Allegro.

2. Utworzone formy dostawy należy zmapować w module Wysyłam z Allegro . W tym celu przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Kurierzy Wysyłam z Allegro .

3. Dla Allegro One realizowanego przez UPS w polu Wartość wybierz:

 • Allegro One Punkt / Allegro One Box.

Można utworzyć dwie formy dostawy np. Allegro One Punkt, Allegro One Box i obie przypisać do tego ustawienia. Nie jest to jednak obligatoryjne.

4. Dla Allegro One realizowanego przez Allegro One Kurier w polu Wartość wybierz:

 • Allegro One Box (One Kurier) – dostawa jutro – dostawa do automatu;
 • Allegro One Punkt (One Kurier) – dostawa jutro – dostawa do punktu odbioru;
 • Allegro One Kurier – do domu (jutro) – dostawa na adres domowy.

5. Zapisz dane.

5. Mapowanie form dostawy z Allegro

1. Przejdź do Multichannel Allegro – formy dostawy .

2. Analogicznie jak w przypadku poprzedniego kroku, należy zmapować tymi samymi formami dostawy tj:

Dla Allegro One realizowanego przez UPS :

 • Allegro One Punkt / Allegro One Box.

Dla Allegro One realizowanego przez Allegro One Kurier wybierz:

 • Allegro One Box, One Kurier;
 • Allegro One Kurier – dostawa jutro;

Allegro One Punkt, One Kurier;

6. Uruchomienie cyklicznego skryptu, który pobiera punkty i zapisuje je w formie dostawy.

1. Uruchom skrypt wpisując: nazwasklepu/allegro/get_allegro_shipping_points .

2. Częstotliwość wywołania może ustawić dział BOK. Skrypt może być wywoływany np. raz dziennie.

7. Wystawianie listu przewozowego

1. Gdy klient złoży zamówienie i zostanie ono pobrane z Allegro do AtomStore przejdź do Sprzedaż Zamówienia .

2. Możesz zauważyć, że w kolumnie Forma dostawy widnieje zmapowana wcześniej forma dostawy dla usługi Allegro One. 

Po najechaniu na ikonkę “(i)” możesz zobaczyć dokładnie do jakiego punktu zostało złożone zamówienie.

W przypadku demonstrowanego przykładu jest to punkt odbioru znajdujący się w jednym z punktów sieci Kolporter.

3. Aby wystawić list przewozowy zaznacz odpowiednie zamówienie, kliknij Nadaj paczkę , a następnie z listy wybierz WZA Allegro

4. Zostanie wygenerowane okno Wysyłam z Allegro – generuj listy . W tym miejscu należy ustawić wszystkie parametry związane z paczką.

5. Po ustawieniu niezbędnych parametrów kliknij przycisk Generuj

6. List przewozowy zostanie wygenerowany dla zamówienia.

Zawartość