leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Dostawcy

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 366 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz dodawać dostawców, a także konfigurować stany magazynowe produktu w zależności od dostawcy.


Dodawanie nowego dostawcy

Moduł Dostawcy umożliwia tworzenie dodatkowych magazynów w sklepie (może to być magazyn partnera, hurtowni czy dodatkowy magazyn sprzedawcy). Moduł został zintegrowany z magazynem oraz planowaniem dostaw, dzięki czemu możesz w wygodny sposób realizować takie procesy, jak wyświetlanie listy zamówionych produktów z podziałem na dostawców, tworzenie zamówienia u dostawcy i zaplanowanie dostawy czy wygenerowanie przyjęcia magazynowego z zaplanowanej dostawy. Wraz z modułem Polityka cenowa pozwalają na elastyczną i wygodną sprzedaż na zasadach dropshippingu czy JIT (Just-in-time).

1. Przejdź do Magazyn Dostawcy .

2. Kliknij przycisk Dodaj dostawcę .

3. Zostanie wyświetlone okno dodawania nowego dostawcy. Możesz w tym miejscu określić takie parametry jak:

 • Typ;
 • Nazwa;
 • Priorytetowy;
 • Logo;
 • Kod;
 • Opiekun;
 • NIP;
 • Dane kontaktowe;
 • E-mail;
 • Próg ufności;
 • Narzut;
 • Narzut – przedziały cenowe;
 • Wysyłka paczek;
 • Współrzędne geograficzne;
 • Google “place_id”.

4. Zapisz dane.


Uzupełnianie brakujących towarów u dostawcy

1. Przejdź do Magazyn Brakujące towary .

2. Wybierz odpowiedniego dostawcę i kliknij Dodaj produkt .

3. Wybierz produkt, który chcesz uzupełnić oraz ilość.

4. Kliknij Dodaj . Po dodaniu, produkt pojawi się na liście towarów do uzupełnienia.

5. Następnie przejdź do Magazyn Dostawy . W tym miejscu znajdują się planowane dostawy produktów z datą zamówienia oraz dostawcą.

6. Kliknij Zatwierdź , aby potwierdzić dostawę.


Eksport brakujących towarów do CSV

1. Zamówienie możesz opcjonalnie wyeksportować również do pliku CSV. Kliknij Eksportuj do CSV i określ, jakie kolumny mają znajdować się w pliku.

2. Jeżeli chcesz przeliczyć brakujące towary, kliknij przycisk Przelicz braki na nowo .


Ustawienie stanów magazynowych u dostawcy

1. Przejdź do Magazyn > Dostawcy .

2. Wybierz opcję Ustaw stan produktów .

3. Zostanie wyświetlone okno, w którym możesz przypisać dla wszystkich produktów od dostawcy określony stan magazynowy.

4. Zapisz dane.

5. Po zapisaniu danych, w kolumnie Deklarowane pojawi się sumaryczny stan magazynowy dla wszystkich produktów.

Zawartość