leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Aktualizacja aukcji i szablonu

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 338 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz aktualizować aukcję oraz jej szablon.


AtomStore umożliwia aktualizację aukcji Allegro. Ogólne ustawienia modułu w zakresie aktualizacji możesz ustawić w Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Multichannel > Allegro > Ustawienia aktualizacji wystawionych aukcji (więcej informacji znajdziesz tutaj). Tutaj możesz ustawić m.in. czy system ma uwzględniać ceny promocyjne na aukcjach czy ilość produktów.


Aktualizacja szablonu

1. Każdy stworzony szablon Allegro możesz zmienić w Multichannel > Allegro  – szablony . Edytuj wybrany element szablonu, a podczas zapisywania szablonu potwierdź, poprzez zaznaczenie, które informacje chcesz zaktualizować.

2. Kliknij Zapisz .

3. Aby zaktualizować aukcję o nowe zmiany w szablonie, przejdź do Multichannel > Allegro – aukcje i zaznacz wybraną aukcję. Następnie z opcji grupowych wybierz polecenie Aktualizuj aukcję i wybierz parametry, które mają zostać zaktualizowane. Zmiany zostaną wprowadzone do godziny.

Jeżeli w szablonie zostanie przeedytowana cena np. dodano zwyżkę lub zniżkę procentową, to przy zapisywaniu szablonu można zaznaczyć powyższy checkbox Cena . Wówczas cena zaktualizuje się na aukcjach wystawionych za pomocą tego szablonu (po uruchomieniu cyklicznego skryptu aktualizującego ceny).

4. W przypadku użycia niedozwolonych znaków w nazwie szablonu aukcji (znaki „<” i „>”) pojawi się komunikat informujący o tym przy próbie zapisu szablonu.


Aktualizacja istniejących aukcji

1. Aby wprowadzić zmiany, np. ceny produktu trwającej aukcji przejdź do Multichannel > Allegro – aukcje ,a następnie kliknij Edytuj przy wybranej aukcji.

2. Jeżeli chcesz zaktualizować cenę oraz ilość, a w poszczególnych aukcjach flagi aktualizowania cen i ilości nie są zaznaczone:

I zmienione zostaną ustawienia z braku aktualizowania na aktualizowanie (np. „aktualizuj cenę” z „nie” na „tak”) – wówczas po zapisaniu ponad ustawieniami wyświetlony zostanie komunikat o możliwości zastosowania zmiany do dotychczasowych aukcji.

3. Zapisz dane. W ten sam sposób możesz też zmienić inne informacje widoczne na powyższym zrzucie ekranu (np. warunki posprzedażowe).

4. Dodatkowo w module Sprzedaż Cenniki  istnieje możliwość usunięcia cenników automatycznych. Cenniki te tworzą się np. podczas ustawienia zniżki w porównywarce cenowej, w szablonie Allegro lub ustawiany jest rabat w grupie klientów. Jeżeli dany cennik automatyczny jest powiązany z jakimś elementem w systemie, to nie będzie możliwości usunięcia. Przy próbie będzie wyświetlony komunikat:

Zawartość