leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Wydruki zamówień

Przeczytanie zajmie Ci: 5 minuty 146 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować wydruki zamówień w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień wydruków

Platforma AtomStore umożliwia wydruk wybranych zamówień z listy zamówień w formatach XLS i PDF. Ustawienia tego modułu pozwalają zindywidualizować wydruki PDF tak, aby odpowiadały na potrzeby administratora sklepu.

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Panel > Wydruki zamówień .

2. Rozwiń listę ustawień. Konfigurację rozpocznij od ustawień ogólnych:

 • Pozycja logo sklepu – miejsce na wydruku zamówienia w którym pojawi się logo sklepu;
 • Wyświetlaj numerów zamówienia w miejsce ID zamówienia – czy w miejsce ID zamówienia mają być wyświetlane alternatywne numery zamówień (jeśli alternatywne numery zamówienia nie są zdefiniowane, zostanie wyświetlone ID zamówienia);
 • Kod kreskowy numeru zamówienia – wybór formatu kodu kreskowego, który wydrukuje się na zamówieniu;
 • Sortowanie produktów w 1 zamówieniu – w jaki sposób mają być posortowane produkty na wydruku konkretnego zamówienia;
 • Język w kolumnie nazw produktów – w jakim języku mają pojawić się treść w kolumnie nazw produktów na wydruku;
 • Status nadawany automatycznie wydrukowanym zamówieniom – jaki status zamówienia ma zostać automatycznie nadany zamówieniu w momencie eksportu do pliku PDF. Status zostanie nadany tylko tym zamówieniom, u których nie wystąpił on wcześniej;
 • Dodawaj informację o każdorazowym wydrukowaniu zamówienia do historii zamówienia – tak/nie.

3. Rozwiń zakładkę Format wydruku . W tym miejscu skonfiguruj: 

 • Widok wydruku listy zamówień do PDF – opcja zmiany formatu PDF z wydrukiem zamówień (uproszczona vs rozbudowana). Warianty do wyboru:
  • Prosty (wydruk zawsze poziomo, zamówień na stronę tyle, ile się zmieści, wybór kolumn z danymi do wydruku w momencie eksportu);
  • Rozbudowany (można wybrać orientację wydruku (poziomo/pionowo), każde zamówienie na osobnej stronie.
 • Widok rozbudowany – orientacja – orientacja dokumentu w wydruku rozbudowanym;
 • Wydruk rozbudowany – kolumny w tabeli towarów – możliwość wyboru kolumn, które pojawią się na widoku rozbudowanym wydruku PDF;
 • Sortowanie produktów w podsumowaniu (format prosty) – w jaki sposób mają być posortowane produkty w podsumowaniu (dla widoku prostego);
 • Widok rozbudowany – dodawaj podsumowanie produktów – czy na końcu pliku PDF z zamówieniami ma pojawiać się zbiorcze podsumowanie dot. ilości zamówionych produktów.
 • Widok rozbudowany – podsumowanie produktów – sortuj produkty według atrybutu – ustawienie, które pozwala na określenie sortowania według wybranego atrybutu.

4. Kolejno, rozwiń zakładkę Informacje o wydruku . W tym miejscu skonfiguruj następujące ustawienia:

 • Dołączaj opis płatności – na wydruku PDF zamówienia pojawi się opis formy płatności;
 • Dołączaj informację o aktywnej promocji – na wydruku PDF zamówienia pojawi się informacja o wykorzystanej promocji;
 • Dołączaj informacje o użytym kuponie, promocjach, zniżkach itp. – na wydruku zamówienia pojawi się informacja o wykorzystanym kuponie rabatowym lub wszystkich rodzajach rabatów (w zależności od ustawienia);
 • Dołączaj komentarze do zamówienia – na wydruku zamówienia pojawią się komentarze do zamówienia;
 • Dołączaj kody kreskowe pozycji zamówionych – na wydruku zamówienia pojawią się kody kreskowe zamówionych produktów;
 • Dołączaj kody kreskowe pozycji odpowiadających kosztom dostawy – na wydruku zamówienia pojawią się kody kreskowe odpowiadające kosztom dostawy. Kod kreskowy zostanie wygenerowany na podstawie kodu określonego w danych formach dostawy;
 • Atrybut z kodem kreskowym produktu – informacja, w którym z atrybutów znajduje się kod kreskowy produktu, jeżeli nie jest on w kodzie produktu;
 • Dołączaj nazwy producentów do produktów – czy do nazwy produktu ma być dołączona nazwa producenta;
 • Dołączaj atrybuty do nazwy produktu – dołączaj atrybuty do nazwy produktu;
 • Dołączaj opisy wariantów (przy produktach i w podsumowaniu) – czy do wydruku zamówienia (przy nazwie produktu i w podsumowaniu) mają być dołączane opisy wariantów;
 • Dołączaj pozycję zamówienia odpowiadającą formie płatności – w jakim przypadku ma być dodawana pozycja odpowiadająca formie płatności;
 • Dołączaj treść stron statycznych (tylko dla wydruków rozbudowanych) – treść których stron statycznych ma pojawić się dla rozbudowanego widoku wydruku PDF;
 • Dołączaj treść stron statycznych – w którym miejscu ma się pojawić treść stron statycznych wybranych w ustawieniu powyżej;
 • Dołączaj numer z systemu zewnętrznego – dotyczy integracji z zewnętrznymi systemami magazynowo-księgowymi. Czy na wydruku zamówienia ma dodatkowo pojawić się numer tego zamówienia z zewnętrznego systemu.;
 • Wyświetlaj numer zsynchronizowanego zamówienia – czy system ma wyświetlać numer zamówienia, które zostało zsynchronizowane;
 • Dołączaj zewnętrzne identyfikatory zamówienia – czy do wydruków mają się dołączać identyfikatory zamówienia przesyłane np. z Allegro, Subiekta, innych programów ERP
 • Wyświetlaj zarówno kod produktu, jak i kod wariantu – czy obok kodu produktu, system powinien wyświetlać również kod wariantu;
 • Allegro login w wydruku zamówienia – w przypadku zamówień z Allegro, czy system ma w wydruku umieszczać login;
 • Dodawaj nazwę grupy klienta – na wydruku zamówienia obok pola nabywca pojawi się nazwa grupy do której należy dany klient;
 • Dołączaj datę wysyłki zamówienia – na wydruku zamówienia pojawi się data wysyłki;
 • Dołączaj informacje o opiekunie –  na wydruku zamówienia pojawią się dodatkowe informacje dotyczące opiekuna zamówienia;
 • Dołączaj informacje o kategorii produktu – na wydruku zamówienia pojawią się informacje związane z kategorią produktu;
 • Dołączaj dane adresowe sklepu – na wydruku zamówienia pojawią się dane adresowe Twojego sklepu.

5. Zapisz dane.

Zawartość