leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Tworzenie nowej akcji promocyjnej

Przeczytanie zajmie Ci: 7 minuty 351 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz stworzyć nową akcję promocyjną krok po kroku w sklepie na platformie AtomStore.


Jak stworzyć nową akcję promocyjną

1. Przejdź do Marketing i promocje > Akcje promocyjne . Zostanie wyświetlone okno modułu, w którym możesz tworzyć akcje promocyjne, a także znajdziesz listę dotychczasowych akcji.

2. Aby dodać nową akcję kliknij ikonę Dodaj .

3.  Wyświetlone zostanie okno tworzenia nowej akcji promocyjnej, a dokładniej zakładka Ustawienia ogólne . W tym miejscu możesz skonfigurować ustawienia takie jak:

 • Nazwa robocza – dowolna nazwa akcji promocyjnej;
 • Symbol;
 • Status;
  • aktywna – akcja będzie dostępna dla klienta;
  • nieaktywna – akcja będzie widoczna w systemie, ale nie będzie dostępna dla klienta.
 • Termin ważności;
  • od – do – możliwość wskazania daty dostępności akcji;
  • dni tygodnia – możliwość wskazania konkretnych dni tygodnia, w których akcja będzie dostępna;
  • happy hours – możliwość wskazania godzin dostępności akcji.

Istnieje możliwość włączenie akcji bezterminowej. W tej sytuacji należy pominąć opcję zakresu dat od – do.  

 • Limit kwoty wykorzystania – limit dotyczy maksymalnej kwoty zamówień złożonych przez wszystkich klientów w ramach akcji promocyjnej;
 • Limit ilości użyć – limit dotyczy maksymalnej ilości złożonych zamówień przez wszystkich klientów w ramach akcji promocyjnej np. akcja promocyjna dla pierwszych 100 zamówień (klientów);
 • Priorytet – wartość określająca ważność promocji. Akcja z najwyższym priorytetem uruchomi się w przypadku, gdy w koszyku zostaną spełnione warunki dla kilku innych akcji promocyjnych. Wartość ta musi być unikalna. Liczba nie ma znaczenia dla systemu, można rozpocząć numerację zarówno od 0, jak i od wartości 100 czy 1000. 
 • Omnibus – uwzględniaj dla krajów – Wybierz kraje dla których ten kupon ma być uwzględniany przy wyliczaniu ceny na potrzeby dyrektywy Omnibus
 • Uwzględniaj w porównywarkach – Dotyczy bezwarunkowych promocji i wyprzedaży. Zaznacz „nie” jeżeli nie chcesz aby ta promocja była uwzględniania przy generowaniu plików XML dla porównywarek .

4. Przejdź do zakładki Dla kogo . W tym miejscu możesz skonfigurować ustawienia związane ze skierowaniem akcji do wybranych odbiorców:

 • Klient – skierowanie promocji do konkretnego klienta/klientów;
 • Grupa – skierowanie promocji do wybranej grupy klientów, np. w ramach programu lojalnościowego (dodawanie grup klientów w Sprzedaż > Grupy );
 • Segment – możliwość skierowania promocji do wyfiltrowanej grupy klientów, np. klientów, którzy złożyli zamówienie w ciągu ostatnich 30 dni (dodawanie segmentów klientów w Newsletter > Segmenty (filtry) klientów ).
 • Tylko dla zalogowanych – czy akcja dotyczy tylko i wyłącznie klientów posiadających konto w sklepie i zalogowanych;
 • Limit użyć przez jednego klienta … w ciągu … dni – maksymalny pułap wykorzystania dla danego klienta.

5. Kolejno, skonfiguruj zakładkę Korzyść . W tym miejscu możesz określić:

 • Typ – typ promocji, którą otrzyma klient, można wyróżnić następujące:
  • Promocja %;
  • Promocja kwotowa;
  • Wyprzedaż %;
  • Wyprzedaż kwotowa;
  • Aktywacja cennika;
  • Darmowa dostawa;
  • Korekta logistyczna;
  • Dopłata do formy płatności (np. dopłata za wybór płatności za pobraniem);
  • Zniżka ilościowa (rabaty w zależności od ilości produktów w koszyku);
  • Zniżka od wartości koszyka (tzw. rosnące lub kaskadowe rabaty).
 • Minimalne cena produktu po rabatach – Podaj jeżeli chcesz nadać minimalną wartość produktu po zniżkach, np. 0,01.

6. Pozostań w zakładce Korzyść . Po wybraniu typu promocji np. Darmowej dostawy należy skonfigurować jej parametry, takie jak:

 • Ustawienia:
  • Darmowa od – minimalna wartość koszyka, od której naliczana będzie promocja;
 • Wartość;
 • Zakres – kurierzy, dla których dostępna będzie darmowa dostawa po przekroczeniu minimalnego progu;;
 • Minimalna cena produktu po rabatach – Podaj jeżeli chcesz nadać minimalną wartość produktu po zniżkach, np. 0,01.

7. Przejdź do zakładki Warunki . Zakładka pozwala na określenie dodatkowych zależności, które wpłyną na uruchomienie promocji. Zależności te można ze sobą łączyć lub wymagać spełnienia wyłącznie jednego warunku:

 • Minimalna wartość koszyka brutto;
 • Minimalna liczba różnych produktów – minimalna ilość dowolnych produktów w koszyku;
 • Minimalna ilość sztuk dowolnych produktów – minimalna ilość sztuk dowolnego produktu, np. 3 sztuki dowolnego obuwia;
 • Minimalna ilość wybranych produktów – w koszyku muszą znajdować się produkty wskazane przez administratora w zadanej ilości;
 • Minimalna ilość sztuk wybranych produktów – w koszyku musi znajdować się zadana ilość sztuk produktów wskazanych przez administratora, np. 3 sztuki konkretnego obuwia;
 • Kraj dostawy;
 • Forma dostawy;
 • Kod rabatowy;
 • Parametr – parametr przechowywany w adresie;
 • Referer – strona odsyłająca do promocji;
 • Waluta;
 • Sklep – możliwość wskazania konkretnego sklepu, istotne przy włączonym module multistore.

W ustawieniach można zaznaczyć konieczność spełnienia wszystkich warunków promocji lub dowolnie jednego.

8. Przejdź do zakładki Inne akcje . Zakładka pozwala na ustawianie zależności między utworzonymi wcześniej akcjami promocyjnymi, np. czy rabat 10% ma łączyć się z darmową dostawą. Istnieją dwa możliwe typy połączeń:

 • wszystkie akcje według typów – w tym ustawieniu nie wskazujemy konkretnej akcji promocyjnej, a typy akcji z którymi ma się ona powiązać, np. akcja -20% na wszystko łączy się z wszystkimi innymi akcjami promocyjnymi na darmową dostawę w sklepie.
 • wybrane akcje – wskazujemy konkretną akcję z która ma połączyć się tworzona akcja. Np. -20% na wszystko ma połączyć się wyłącznie z akcją darmowa dostawa na paczkomaty.

Dodatkowo podczas łączenia akcji można określić sposób połączenia:

 • najwyższa wartość % – klient otrzyma tylko jedną najwyższą korzyść
 • procent składany – klient otrzyma korzyści zgodnie z wzorem (% * %)
 • suma procent – klient otrzyma korzyści zgodnie z wzorem (% + %)

Istnieje możliwość łączenia akcji z kuponami rabatowymi już istniejącymi w systemie oraz stworzonymi po aktywacji modułu.

W przypadku, gdy w systemie zdefiniowane jest wiele akcji lub wiele kodów, obowiązują następujące zasady:

 1. Wiele akcji ogólnych – system analizuje akcje według najwyższego priorytetu,
 2. Wiele akcji aktywowanych tym samym kodem – system aktywuje akcje o najwyższym priorytecie
 3. Wiele akcji aktywowanych różnymi kodami – ostatni kod wpisany przez klienta decyduje o aktywnej akcji następnie kolejne akcje które łączą się z akcja z najwyższym priorytetem.

9. Przejdź do zakładki Treści . W tym miejscu możesz stworzyć indywidualne komunikaty do klientów, które wyświetlą się na poziomie koszyka i karty produktu z informacją o nazwie promocji oraz komunikatami dla kryteriów spełnionych np. Darmowa dostawa od 99 zł . Nazwa akcji pojawia się w koszyku.

10. Po skonfigurowaniu wszystkich zakładek kliknij Zapisz . Nowa akcja promocyjna została dodana.

11. Po dodaniu do koszyka produktu o mniejszej wartości niż ustalony minimalny próg, zostanie wyświetlona informacja, która ma na celu zachęcenie klienta do osiągnięcia wymaganej kwoty dla darmowej dostawy.

Gdy klient przekroczy ustaloną kwotę – komunikat zostanie zmieniony oraz zostanie aktywowana darmowa dostawa dla ustalonego wcześniej kuriera.

12. Po uruchomieniu akcji promocyjnej możesz podglądać jej statystyki. Przejdź do Marketing Akcje promocyjne . Następnie w kolumnie Warunki znajdziesz ikonę, za pomocą której wyświetlone zostanie okno statystyk.

Zawartość

UWAGA! Nie będzie to miało wpływu na cenę widoczną przez klienta po wejściu na stronę.