leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Facebook Feed

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 39 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować feed Facebooka w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

Facebook feed to narzędzie, które służy do przesyłania wybranych produktów oraz informacji o sklepie do serwisu Facebook (generowania feed-u produktowego). Dzięki temu sklep zyskuje możliwość tworzenia reklam produktowych na stronach portalu społecznościowego.

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Marketing > Facebook feed i kliknij Włącz .

2. Po rozwinięciu ustawień modułu, skonfiguruj opcje:

 • Cena produktu – która cena powinna wyświetlać się jako cena domyślna w Google Merchant Center oraz Facebook;
 • Pola w pliku XML – które z pól dostępnych w Google Merchant Center powinno pojawić się w wygenerowanym pliku XML;
 • Pole 'dostawa’ – kiedy w pliku XML powinno wyświetlać się pole dostawa;
 • Prezentuj warianty jako osobne, zgrupowane produkty – ustawienie pozwala wyświetlać warianty wybranych produktów jako osobne zgrupowane produkty;
 • Sufiks w odnośnikach do stron produktów – możliwość dopisania przyrostka do linku z produktem wysyłanego w pliku XML, może być stosowany do określania źródeł sprzedaży;
 • Szablon nazw produktów – według jakiego szablonu mają być tworzone nazwy produktów (pozostawienie pola pustego spowoduje, że używane będą nazwy produktów ze sklepu). Możesz użyć znaczników #nazwa#, #producent#, #kod#;
 • Szablon nazw wariantów – według jakiego szablonu mają być tworzone nazwy wariantów produktów (pozostawienie pola pustego spowoduje, że używane będą nazwy produktów ze sklepu). Możesz użyć znaczników #nazwa#, #producent#, #kod#;
 • Uwzględniaj minimum logistyczne w cenie produktu – w przypadku gdy produkt sprzedawany jest jako komplet, jego cena prezentowana jest jako minimalna ilość elementów składająca się na komplet, które klient może kupić;
 • Zastępuj wielkie litery w nazwach produktów (z wyjątkiem pierwszego znaku) – czy duże litery w nazwach produktu mają być zastępowane małymi literami z pominięciem pierwszego znaku;
 • Hash zabezpieczający – zabezpieczenie pliku produktowego poprzez odpowiedni ciąg znaków przypisywany do adresu.

3. Przejdź do zakładki Wykorzystanie atrybutów . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Atrybut z kodem produktu – w którym z atrybutów znajduje się kod produktu (wskaż, jeżeli kod znajduje się w atrybucie);
 • Atrybut z opisem produktu – w którym z atrybutów znajduje się opis produktu (wskaż, jeżeli opis znajduje się w atrybucie);
 • Atrybut 'Kolor’ – W którym z atrybutów znajduje się kolor produktu (wskaż, jeżeli opis znajduje się w atrybucie);
 • Atrybut 'Rozmiar’ – W którym z atrybutów znajduje się rozmiar produktu (wskaż, jeżeli opis znajduje się w atrybucie);
 • Atrybut 'Etykieta niestandardowa’ – Umożliwia wybór dodatkowego pola (atrybutu produktu), które klient chciałby dodatkowo przesłać do Google Merchant;
 • Dodawaj jednostkę do wartości atrybutów – tak/nie.

4. Następnie rozwiń zakładkę Wykluczenia produktów . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Wykluczaj nowe produkty – Czy nowe produkty powinny być pomijane podczas generowania pliku XML;
 • Wykluczaj produkty bez zdjęć – Czy produkty bez zdjęć powinny być pomijane podczas generowania pliku XML;
 • Wykluczaj produkty niedostępne – Czy produkty niedostępne powinny być pomijane podczas generowania pliku XML;
 • Ograniczaj ofertę do produktów z dynamicznej listy – wybierz jeżeli chcesz ograniczyć listę produktów prezentowanych dla Facebook Feed.

5. Rozwiń listę Linki do plików XML . W zakładce znajdują się akutalne adresy plików produktowych, które można przekazać do serwisu Facebook.

6. Zapisz dane.


Wykluczenia produktów z feedu Facebooka

1. Przejdź do Katalog > Produkty > Edycja produktu .

2. Wybierz zakładkę Wykluczenia .

3. Po przejściu do zakładki w polu Facebook feed zaznacz Tak jeżeli chcesz, aby produkt był uwzględniany w feedzie produktowym, lub Nie jeżeli chcesz, aby produkt był wykluczony z feedu.

4. Zapisz dane.

5. Plik XML z feedem produktowym znajdziesz pod adresem: domenasklepu/facebook/feed.

Zawartość