leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Pobieranie zamówień z Allegro

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 298 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore pobierać zamówienia z Allegro.


AtomStore pozwala na dwustronną integrację z Allegro, dzięki czemu system może pobierać zamówienia założone w serwisie bezpośrednio do panelu zarządzania sklepem. Automatycznie utworzone zamówienia pojawiają się na liście Zamówień i zawierają pełne informacje, jak:

  • data sprzedaży zamówionego produktu;
  • dane klienta – dane do faktury;
  • dane dostawy;
  • płatność – jeśli została zaksięgowana przez Allegro.

Takie zamówienia skutkują zmniejszeniem stanu magazynowego danego produktu (o ile sklep prowadzi gospodarkę magazynową). System przypisuje im wybrany status zamówienia.


Jak włączyć import zamówień

1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Multichannel > Allegro > Import zamówień > Twórz zamówienia na podstawie sprzedanych aukcji i wybierz polecenie Tak .

2. Następnie wybierz jaki status mają przyjmować zamówienia z Allegro w panelu zarządzania sklepem. (Statusy zamówień ustawisz w zakładce Ustawienia > Statusy zamówień ).

3. Określ jaki status mają przyjmować zamówienia złożone w Allegro, w których klient wybrał sposób płatności “Za pobraniem”.

4. Określ jaki status mają mieć zamówienia złożone i opłacone na stronie allegro.pl przez AllegroPayU.

5. Zamówienia złożone przez Allegro będą pojawiać się w panelu zarządzania w Sprzedaż > Zamówienia , a oznaczone będą ikoną serwisu Allegro.


Jakie informacje kupującego pobierane są do sklepu?

Na podstawie danych sprzedanej aukcji pobieranej do AtomStore tworzony jest klient widoczny wraz z innymi klientami w widoku Sprzedaż > Klienci . Klienci Allegro opisani są pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres etc.) oraz adres dostawy. System AtomStore jest zgodny z RODO, dlatego przechowywanie danych osobowych klientów jest zgodne z obowiązującym prawem.


Jak często pobierane są zamówienia z Allegro?

W ramach integracji zamówienia pobierane są cyklicznie co 10 minut. Jeżeli natomiast chcesz zmienić tę częstotliwość – skontaktuj się z działem BOK.


Jak przebiega dwuetapowy proces pobierania danych z serwisu Allegro?

System AtomStore pobiera cyklicznie zamówienia oraz informacje o statusie aukcji w serwisie Allegro. Po tym, jak nowe zamówienie z Allegro pojawia się w systemie AtomStore sprawdzane są jeszcze cyklicznie (w ustalonej częstotliwości – domyślnie raz na godzinę) dwie informacje:

  • czy zamówienie (aukcja) jest opłacone;
  • czy nie zmienił się adres dostawy.

Cykliczne automatyzacje dotyczą zamówień, które zostały utworzone 14 dni wstecz, mają status domyślny zamówienia oraz są jeszcze nieopłacone.


Jak zablokować wysyłkę powiadomień o zamówieniach z Allegro?

Aby wyłączyć wysyłkę powiadomień transakcyjnych dla zamówień realizowanych za pośrednictwem integracji z Allegro:

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Multichannel > Allegro . W opcji Wysyłaj powiadomienie o zmianie statusu zamówienia ze sklepu jednocześnie z powiadomieniem od Allegro wybierz opcję Nie .

2. Następnie przejdź do Multichannel > Allegro – statusy i (jeżeli jeszcze tego nie robiłeś) zmapuj statusy zamówień dla Allegro. Mapowanie to przypisanie, które statusy mają być przesyłane z AtomStore do Allegro.

3. Do wybranego statusu zamówienia w Allegro możesz przypisać więcej niż jeden status z AtomStore. Przypominamy, że statusy zamówień możesz określić w Ustawienia > Statusy zamówień .

4. Dla zmapowanych w ten sposób statusów zamówień, powiadomienia transakcyjne nie zostaną wysłane do klienta. Zamawiający zostanie poinformowany przez Allegro, zgodnie z zasadami serwisu.

Jeżeli chcesz zablokować wysyłkę innych powiadomień z systemu dla zamówień z Allegro wykorzystaj znaczniki:

  • IF_ALLEGRO (…) ENDIF_ALLEGRO – warunek, jeżeli zamówienie jest z Allegro;
  • IF_NOT_ALLEGRO (…) ENDIF_NOT_ALLEGRO – warunek jeżeli zamówienie nie jest z Allegro.

Zawartość