leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Ustawienia walut, podatków i cennika

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 375 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore skonfigurować ustawienia walut, podatków oraz cennika.


Dodawanie waluty

1. Przejdź do Ustawienia > Waluty i podatki > Dodaj walutę .

2. W celu dodania nowej waluty podaj:

 • Symbol waluty (np. EUR dla euro);
 • Kod  ISO 4217 –  trzyliterowy kod waluty przyjęty przez Międzynarowową Organizację Normalizacyjną (kody dostępne np tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217#Active_codes);
 • Kurs – obecny kurs waluty/ustawienie pobierania automatycznego z NBP (Ustawienia kursów walut możemy dokonać również w Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Waluty . Włączenie opcji “Pobieraj aktualne kursy walut z serwisu NBP” sprawi, że system będzie automatycznie aktualizował kursy walut każdego dnia);
 • Numer konta – opcjonalnie, jeżeli posiadasz konto walutowe inne niż podane w Ustawienia > Dane firmy . Podany numer będzie wstawiany w miejsce znacznika #numer_konta# w opisie formy płatności i mailingu dotyczącym zamówień;
 • NBP narzut – opcjonalny narzut procentowy, na kurs importowany z NBP;
 • Format – format prezentowania waluty (np. USD 9.999,00 $ ; 9999,00zł itp);
 • Precyzja – podaj, jeżeli inna niż dla całego sklepu, ilość miejsc po przecinku;
 • Domyślna – tak/nie;
 • Punkty – domyślne ustawienie punktów lojalnościowych za każde wydanie 10 jednostek waluty (Ustawienia punktów lojalnościowych dostępne jest również w Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Marketing > Program lojalnościowy ).

3. Zapisz dane.


Podatki

1. Na tym ekranie jest również możliwość ustawienia stawek podatkowych. Klikając Dodaj lub edytuj możesz ustalić nową stawkę podatkową, oraz określić czy chcesz aby była stawką domyślną (domyślnie przypisującą się podczas dodawania nowych produktów do katalogu). System udostępnia również stawki specjalne:

 •  zw – zwolniona z podatku;
 •  np – nie podlega opodatkowaniu.

2. Jeżeli chcesz dodać nową stawkę podatkową w polu Nowa wpisz procentową wartość. Następnie kliknij Dodaj .

3. W sytuacji, gdy chcesz usunąć stawkę podatkową kliknij przycisk Usuń .

4. System wyświetli okno potwierdzające działanie. Możesz tutaj ustawić inną stawkę w przypadku, jeśli posiadałeś w swoim sklepie produkty z tą stawką podatkową.


Dodawanie podatków dla kraju

1. Przejdź do Ustawienia > Kraje > Edycja kraju .

2. W polu Miejscowe stawki VAT zaznacz opcję Tak .

3. Po wybraniu opcji, wyświetlona zostanie lista stawek podatkowych. W kolumnie Stawka podatkowa znajdują się lokalne stawki podatkowe. W kolumnie Wartość w kraju należy wprowadzić stawki, które funkcjonują w danym kraju.

4. Zapisz dane.


Jak dodać cennik

Informacje o dodawaniu cennika znajdziesz tutaj.

Zawartość

W przypadku wypełnienia obu pól, system przyjmie wartość z ustawień waluty Ustawienia > Waluty i podatki.