leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Social login – Facebook

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 131 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób wygenerować social login dla Facebooka w sklepie na platformie AtomStore.


Jak wygenerować social login dla aplikacji Facebooka?

1. Przejdź do Panelu programisty Facebooka i zaloguj się na swoje konto.

2. Kliknij Moje aplikacje , a następnie wybierz opcję Utwórz aplikację .

3. Po otwarciu okna tworzenia nowej aplikacji wybierz Typ aplikacji . W tym miejscu wybierz opcję Konsument .

4. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie Wyświetlanej nazwy aplikacji oraz Kontaktowego adresu e-mail .

5. Kliknij Utwórz aplikację .

6. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie bezpieczeństwa poprzez wykonanie czynności, o którą poprosi Cię Facebook.

7. Po zakończeniu kontroli bezpieczeństwa zostanie wyświetlone okno, w którym należy skonfigurować logowanie do Facebooka. Z dostępnych opcji wybierz Facebook login .

8. Następnie wybierz rodzaj aplikacji z listy dostępnych. W przypadku sklepu internetowego będzie to aplikacja typu WWW .

9. Po wybraniu platformy podaj adres URL Twojego sklepu.

10. Zostanie Ci wyświetlony kod JavaScript, który należy skopiować oraz wkleić do kodu HTML Twojej strony, co umożliwi załadowanie pakietu SDK.

11. Następnym etapem będzie skonfigurowanie adresu przekierowań URI. W tym celu przejdź do Ustawienia Prawidłowe identyfikatory URI przekierowania OAuth . W tym polu wprowadź adres URL dla przekierowania URI: https://twojadomena/login/callback i zapisz zmiany

12. Przejdź do Przegląd aplikacji . Następnie wybierz opcję Upublicznić (nazwa aplikacji) aplikację? .

13. Przy polu Public_profile kliknij przycisk Uzyskaj dostęp . Facebook poprosi o ponowne wpisanie hasła. W ten sposób skonfigurowałeś profil publiczny.

14. Przejdź do Ustawienia Podstawowe . W tym miejscu możesz pobrać swój identyfikator oraz klucz tajny aplikacji. Kliknij Pokaż , a następnie skopiuj dane do schowka.

15. Ostatnim krokiem jest nawiązanie połączenia pomiędzy facebookiem a Twoją aplikacją. Przejdź do Połączenia Społeczności w serwisie Auth0.com . Następnie wybierz opcję Dodaj dostawcę logowania społecznościowego .

16. Wybierz logo Facebooka, a następnie wklej App ID oraz klucz tajny skopiowany wcześniej z panelu Facebooka i zapisz dane.

Zawartość