leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Jak dodać administratora do sklepu

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 325 views

Z artykułu dowiesz się, jak w panelu na platformie AtomStore dodać administratorów do Twojego sklepu, skonfigurować grupy uprawnień oraz hasła, które przypisywane są do kont administratorów.


Jak dodać administratora do sklepu?

1. Przejdź do Ustawienia > Administratorzy > Dodaj nowego administratora .

2. Uzupełnij dane, które pozwolą na utworzenie konta. 

  • Login – login użytkownika pod jakim będzie funkcjonować w panelu administracyjnym
  • Imię – Imię użytkownika
  • Nazwisko – Nazwisko użytkownika
  • Hasło – Hasło jakiego użytkownik będzie używać do logowania .
  • Grupa uprawnień – Uprawnienia jakie przypisane będą do konta w zależności od określonej grupy
  • Status – Status aktywności konta. Ustawienie statusu Nieaktywny spowoduje, że konto nie będzie aktywne w systemie.
  • IP – Adres IP z którego będzie się mógł łączyć ten użytkownik. Pozostaw pole puste, aby nie nakładać takiej restrykcji .
  • Powiadomienie na adres e-mail – Opcjonalny adres e-mail na który zostanie wysłane powiadomienie o utworzeniu konta administracyjnego, login oraz hasło.

3. Zapisz dane.

4. Po zapisaniu formularza, na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o utworzeniu nowego konta. W wiadomości znajduje się Login oraz Hasło .

Zawartość

Nie jest wymagane do uzupełnienia jeżeli chcesz, aby użytkownik łączył się z różnych adresów IP.

Istnieje możliwość wygenerowania hasła, które zwiększy poziom bezpieczeństwa dla tworzonego konta. W tym celu należy wybrać opcję „Generuj hasło”.